تور مشهد  ,

چاپ و نشر کتاب

راهنماي دريافت وقت سفارت .

راهنماي دريافت وقت سفارت

توضيحاتي درباره ويزاي ايران

ويزاي ايران

توضيحاتي درباره ويزاي ايران

هدف از سفر و ديگر شرايط تعيين مي كند چه نوع رواديدي براي شما طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران مناسب مي باشد. به عنوان درخواست كننده رواديد، شما بايد تمام شرايط دريافت رواديدي كه درخواست كرده ايد را دارا باشيد. در صورت درخواست رواديد، كارشناس مربوطه در سفارت جمهوري اسلامي ايران شرايط و مدارك شما را از جهت شايستگي دريافت رواديد بررسي خواهد كرد و در صورت موافقت نوع رواديد را تعيين خواهد نمود.

جدول زير انواع رواديد غير مهاجرتي به همراه موارد استفاده را ليست كرده است. جهت دريافت اطلاعات تكميلي با نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران تماس حاصل فرماييد.

هدف از سفر و ديگر شرايط تعيين مي كند چه نوع رواديدي براي شما طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران مناسب مي باشد. به عنوان درخواست كننده رواديد، شما بايد تمام شرايط دريافت رواديدي كه درخواست كرده ايد را دارا باشيد. در صورت درخواست رواديد، كارشناس مربوطه در سفارت جمهوري اسلامي ايران شرايط و مدارك شما را از جهت شايستگي دريافت رواديد بررسي خواهد كرد و در صورت موافقت نوع رواديد را تعيين خواهد نمود.

جدول زير انواع رواديد غير مهاجرتي به همراه موارد استفاده را ليست كرده است. جهت دريافت اطلاعات تكميلي با نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران تماس حاصل فرماييد.

ويزاي ايران

انواع ويزاي ايران :

A – ويزاي ورود ايران

توضيحات نوع ويزاي ايران :

اتباع خارجي داراي دعوتنامه از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و شركتهاي دولتي و خصوص معتبر كه به منظور مذاكره، عقد قرارداد، مذاكره جهت سرمايه گذاري، راه اندازي دستگاههاي خريداري شده و … عازم ايران مي باشند، صادر مي گردد.

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

 • اعضاي هيئت علمي، فرهنگي و محققين
 • رانندگان حامل كالا يا مسافر
 • اعضاي هيئت هاي رسمي، سياسي، اقتصادي، هنري، تيم هاي ورزشي، و سازمانهاي بين المللي و تخصصي
 • كارشناسان و تجار شناخته شده
 • كاركنان سازمان ملل و ارگانهاي وابسته
 • الحاق اعضا خانواده خارجيان مقيم ايران

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

 • دريافت دعوتنامه معتبر از نهادهاي درخواست كننده
 • تكميل اطلاعات درخواست
 • مصاحبه احتمالي در نمايندگي

B – ويزاي جهانگردي ايران

توضيحات نوع ويزاي ايران :

رواديد جهانگردي جهت اتباع خارجي كه به منظور گردشگري وارد كشور مي شوند، صادر مي گردد.

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

  • جهانگردان

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

   • تكميل اطلاعات درخواست
   • مصاحبه احتمالي در نمايندگي

C – ويزاي زيارتي ايران

توضيحات نوع ويزاي ايران :

رواديد زيارتي مخصوص مسلمانان خارجي كه به قصد زيارت اماكن مقدسه وارد كشور مي شوند، صادر مي گردد.

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

 • جهانگردان مسلمان

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

 • تكميل اطلاعات درخواست
 • مصاحبه احتمالي در نمايندگي

ويزاي ايران

D – ويزاي سياسي ايران

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

 • مامورين موقت نمايندگي هاي سياسي، كنسولي، و دفاتر سازمانهاي بين المللي مقيم ايران
 • ميهمانان موقت مامورين اعم از ديپلمات‌هاي خارجي مقيم و مامورين ثابت اعزامي
 • دارندگان گذرنامه سياسي و خدمت در قالب هيات، برگزاري اجلاس، كارآموزي، اجراي برنامه فرهنگي و آموزشي و …
 • دارندگان گذرنامه سياسي و خدمت كه به منظور جهانگردي يا زيارتي قصد سفر به ايران را دارند.

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

 • گذرنامه سياسي يا خدمت
 • تكميل اطلاعات درخواست

S – ويزاي خدمت ايران

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

 • مامورين موقت نمايندگي هاي سياسي، كنسولي، و دفاتر سازمانهاي بين المللي مقيم ايران
 • ميهمانان موقت مامورين اعم از ديپلمات‌هاي خارجي مقيم و مامورين ثابت اعزامي
 • دارندگان گذرنامه سياسي و خدمت در قالب هيات، برگزاري اجلاس، كارآموزي، اجراي برنامه فرهنگي و آموزشي و …
 • دارندگان گذرنامه سياسي و خدمت كه به منظور جهانگردي يا زيارتي قصد سفر به ايران را دارند.

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

 • گذرنامه سياسي يا خدمت
 • تكميل اطلاعات درخواست

E – ويزاي تحصيلي ايران

توضيحات نوع ويزاي ايران :

رواديد تحصيلي جهت دانشجويان يا طلاب علوم ديني كه قصد تحصيل در ايران را دارند.

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

 • دانش آموزان
 • دانشجويان
 • محققين

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

 • دريافت پذيرش تحصيلي از وزارت علوم ، آموزش و پرورش و يا مراكز علمي مورد تاييد
 • تكميل اطلاعات درخواست

F – ويزاي حق كار ايران

توضيحات نوع ويزاي ايران :

رواديد با حق كار جهت اتباع خارجي كه قصد اشتغال در ايران را دارند.

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

 • كارگران
 • متخصصان صنعتي، پزشكي و …
 • مهندسين

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

 • دريافت پذيرش كار از كارفرماي شاغل در ايران كه به تاييد وزارت كار رسيده باشد.
 • تكميل اطلاعات درخواست

G – ويزاي عبور ايران

توضيحات نوع ويزاي ايران :

رواديد عبور جهت خارجياني كه قصد مسافرت به كشور ثالث از طريق خاك ايران را دارند صادر مي گردد.

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

 • رانندگان
 • جهانگردان
 • تجار

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

 • ارايه رواديدي كشور مقصد
 • تكميل اطلاعات درخواست

H – ويزاي مطبوعاتي ايران

توضيحات نوع ويزاي ايران :

اصحاب رسانه هاي خارجي اعم از ديداري، شنيداري، مكتوب، و ديجيتالي و تهيه كنندگان، سازندگان و دست اندركاران هر نوع گزارش، فيلم و … كه به منظور انجام امور حرفه اي عازم كشور مي باشند بايد رواديد مطبوعاتي اخذ كنند.

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

 • خبرنگار
 • تهيه كنندگان
 • تصويربردار

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

 • تكميل اطلاعات درخواست
 • دريافت مجوز مركز ديپلماسي عمومي و رسانه اي

ويزاي ايران

I – ويزاي سرمايه گذاري ايران

توضيحات نوع ويزاي ايران :

جهت اتباع خارجي كه با استفاده از سرمايه با منشا خارجي مجوز سرمايه گذاري آنان به تاييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران رسيده باشد.

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

 • تجار
 • سرمايه گذاران

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

 • تاييديه سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران
 • تكميل اطلاعات درخواست

M – ويزاي خانواده ايران

توضيحات نوع ويزاي ايران :

به منظور رفع مشكلات بانوان ايراني كه مطابق قانون جمهوري اسلامي ايران با مردان خارجي ثبت ازدواج نموده اند وارائه تسهيلات بيشتر به همسر و فرزندان مشترك خارجي آنان، با رعايت شرايط، امكان دريافت رواديد خانواده را فراهم گرديده است.

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

 • Foreign men married to Iranian women
 • Children of such a family

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

 • ارايه اجازه قانوني پدر براي فرزندان
 • تكميل اطلاعات درخواست

T – ويزاي درماني ايران

توضيحات نوع ويزاي ايران :

براي اتباع خارجي كه به قصد معالجه در يكي از مراكز درماني معتبر داخل كشور پذيرش دريافت كرده باشند رواديد درمان صادر مي گردد.

درخواست كنندگان احتمالي براي ويزاي ايران :

 • بيماران جسمي

پيش نيــــازهاي ويزاي ايران :

 • پذيرش درماني از مراكز درماني معتبر
 • تكميل اطلاعات درخواست

برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۱:۴۹ توسط:گردشگري موضوع:

ويزاي ايران

ويزاي ايران

انواع ويزاي ايران

سامانه رواديد الكترونيكي ايران قادر به ارائه انواع رواديدهاي تعريف شده توسط دولت جمهوري اسلامي مي باشد. حال آنكه به دليل برخي ملاحظات و روابط سياسي ارائه برخي از انواع رواديد براي شهروندان برخي از كشورها صرفا از طريق نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران بصورت حضوري امكان پذير خواهد بود. ويزاي هاي ايران در دسته هاي توريستي، تجاري، پزشكي، فاميلي، زيارتي صادر ميگردد.

ويزاي ايران

شايستگي دريافت ويزاي ايران

با توجه به مناسبات سياسي، امكان ارائه برخي از رواديدهاي جمهوري اسلامي ايران براي شهروندان برخي از كشورها امكان پذير نمي باشد. شهروندان اين كشورها مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند.

انقضاي گذرنامه

براي ثبت درخواست همه انواع رواديد ها در سامانه رواديد الكترونيكي، داشتن گذرنامه ي معتبر كه حداقل شش ماه از تاريخ انقضاي آن باقي مانده باشد الزامي است. بديهي است سامانه از ثبت درخواست رواديد با گذرنامه هاي در حال انقضاي كمتر از شش ماه جلوگيري بعمل مي آورد.

مدت اعتبار ويزاي ايران

هنگام صدور رواديد جمهوري اسلامي ايران، اطلاعات مربوط به بازه زماني اعتبار رواديد درج مي گردد. بديهي است عدم مسافرت به ايران در طول اين مدت به منزله باطل شدن رواديد صادر شده خواهد بود و درخواست كننده نياز به ثبت درخواست مجدد رواديد خواهد داشت.

كشورهاي معاف از ويزاي ايران

با توجه به قوانين بين المللي و توافقات بينابين، امكان ورود به كشور ايران براي تبعه برخي از كشورها بدون دريافت رواديد از طريق روالهاي مرسوم فراهم گرديده است. اين افراد مي توانند در مبادي ورودي با توجه به قوانين و شرايط تعيين شده مجوزهاي لازم براي ورود را كسب نمايند.
اتباع كشورهاي آذربايجان، بوليوي، تركيه، سوريه، لبنان، گرجستان، ارمنستان، ونزوئلا، مصر و مالزي شامل قوانين لغو رواديد مطرح شده خواهند بود.

ويزاي ايران

قوانين حاكم بر مدت زمان اعتبار ويزاي ايران :

داشتن ۳ ويزاي يك ماه ايران براي دريافت ويزاي ۳ ماهه
داشتن ۲ ويزاي ۳ ماهه براي دريافت ويزاي ۶ ماه
داشتن ۲ ويزاي ۶ ماهه ايران براي دريافت ويزاي يكساله

مدارك لازم براي دريافت ويزاي چند بار ورود يا همان ويزاي مولتي ايران :

 • اصل نامه درخواست شركت با سربرگ، مهر و امضا رسمي مدير عامل شركت مبني بر درخواست صدور ويزا كثيرالمسافره ايران از وزارت خارجه و ذكر علت دعوت از ايشان.
 • تصوير رنگي و شفاف از صفحه اول پاسپورت مسافر (اعتبار گذرنامه بالاي ۶ ماه)
 • كپي صفحات پاسپورت ورود و خروج ايران در طول يكسال گذشته
 • تصوير رنگي و شفاف از صفحه اول شناسنامه ميزبان
 • لازم به ذكر است كه مدت زمان ارائه كد ارجاع (كد رفرنس) براي اين ويزا طولاني‌تر از ويزاي توريستي ايران خواهد بود.

مدارك لازم براي دريافت ويزاي توريستي ايران :

 • اسكن رنگي صفحه اول شناسنامه شخص دعوت كننده يا ميزبان
 • مشخصات شخص دعوت كننده يا ميزبان
 • آدرس محل كار و منزل + شماره تماس محل كار و منزل
 • اسكن رنگي گذرنامه شخص دعوت شونده يا ميهمان
 • شماره ملي شخص دعوت كننده يا ميزبان
 • آدرس مكان اقامتي شخص دعوت شونده يا ميهمان

ويزاي ايران

مدارك لازم براي دريافت ويزاي تجاري ايران :

 • نام شركت دعوت كننده
 • شماره ثبت شركت دعوت كننده
 • اسكن گذرنامه شخص دعوت شونده يا ميهمان
 • موضوع دعوتنامه
 • اسكن دعوتنامه بر روي سربرگ شركت به همراه مهر رسمي شركت دعوت كننده
 • آدرس و شماره تماس شركت دعوت كننده
 • آدرس مكان اقامتي شخص دعوت شونده يا ميهمان
 • آدرس و شماره تماس منزل مدير عامل
 • اسكن روزنامه رسمي دعوت كننده
 • اسكن شناسنامه مدير عامل شركت دعوت كننده

برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۳۲:۰۵ توسط:گردشگري موضوع:

دعوت نامه آلمان

دعوت نامه آلمان چيست؟

يك دعوت نامه براي يك شهروند كشور ثالث براي تضمين هزينه هاي زندگي اش صادر مي شود و همانطور كه در پارگراف 1 قانون اقامت آمده است، به عنوان مدركي دال بر رعايت شرايط اقتصادي مورد نياز براي اخذ اجازه اقامت عمل مي كند.
با نوشتن يك دعوت نامه، دعوت كننده وظيفه اش را براي برعهده گرفتن همه هزينه هاي مربوط به هزينه هاي زندگي و مسافرت متقاضي مي پذيرد. اين نقش مي تواند توسط يك فرد يا يك شخص حقوقي انجام گيرد.


 آيا من مي توانم يك ويزاي طولاني مدت (چند ساله) با يك دعوت نامه درخواست كنم؟

بله، ميزبان شما بايد مدت زمان مورد نظر اقامت شما (از يك تا چهار سال) را به اداره ثبت نام خارجي ها گزارش دهد و يك اظهار نظر مخصوص در مورد اين دعوت نامه در آن بگنجاند.
با انجام اين كار، تضمين مالي  تمام دوره اقامت شما در آلمان را پوشش مي دهد.
اگر اداره ثبت نام دعوت نامه را تنها براي مدت كوتاهي بپذيرد، شما (متقاضي) بايد مدرك پرداخت بدهي مانند صورتحساب هاي بانكي  در سه تا شش ماه گذشته، كه مي تواند منبع درآمد ماهيانه شما و همچنين توان مالي شما براي حمايت از خود را نشان دهد، ارائه كنيد.


 مدرك ارتباط فاميلي چيست؟

سفارت قبل از صدور ويزاي آلمان، هر اظهارنامه را بررسي مي كند و در صورت لزوم مي تواند رابطه بين دعوت كننده و متقاضي را بررسي نمايد. گواهي تولد يا ازدواج مي تواند به عنوان اثبات خويشاوندي ارائه شود، براي مثال رابطه بين دو خواهر و برادر را مي توان با ارائه گواهي تولد هر دو آنها اثبات كرد، زيرا اين نشان مي دهد كه اين دو نفر حداقل يك پدر و مادر مشترك دارند.


 دعوت نامه غير رسمي چيست و شبيه به چه چيزي است؟

هنگام ارسال يك درخواست براي ويزا به منظور بازديد خانواده يا دوستانتان، شما بايد يك دعوت نامه غير رسمي كه توسط شخصي كه دعوت مي كنيد نوشته شده، ارائه نماييد.
يك دعوت نامه غير رسمي بايد به زبان آلماني نوشته شده و شامل اطلاعاتي در مورد هدف و مدت زمان سفر شما باشد. آن مي تواند با دست يا با استفاده از كامپيوتر نوشته شده و بايد توسط دعوت كننده (عضوي از خانواده يا يك دوست) امضا شود. لزومي ندارد كه احراز هويت امضا را دريافت كنيد.

 من يك دعوت نامه براي 90 روز/شش ماه دريافت كردم، اما من مي خواهم يك ويزاي دو ساله درخواست كنم. آيا اين امكان وجود دارد؟ 

بله، اما طبق دعوت نامه ، تضمين مالي تنها 90 روز اول را پوشش مي دهد. شما بايد مدرك ديگري از توانايي پرداخت بدهي براي باقيمانده دوره ويزايي كه درخواست مي دهيد –مانند صورتحساب هاي بانكي در 3 تا 6 ماه گذشته- كه مي تواند منبع درآمد ماهيانه شما و همچنين توان مالي شما براي حمايت از خودتان را نشان دهد، ارائه كنيد.

 آيا من مي توانم يك ويزاي طولاني مدت (چند ساله) با يك دعوت نامه درخواست كنم؟

بله، ميزبان شما بايد مدت زمان مورد نظر اقامت شما (از يك تا چهار سال) را به اداره ثبت نام خارجي ها گزارش دهد و يك اظهار نظر مخصوص در مورد اين دعوت نامه در آن بگنجاند.
با انجام اين كار، تضمين مالي  تمام دوره اقامت شما در آلمان را پوشش مي دهد.
اگر اداره ثبت نام دعوت نامه را تنها براي مدت كوتاهي بپذيرد، شما (متقاضي) بايد مدرك پرداخت بدهي مانند صورتحساب هاي بانكي  در سه تا شش ماه گذشته، كه مي تواند منبع درآمد ماهيانه شما و همچنين توان مالي شما براي حمايت از خود را نشان دهد، ارائه كنيد.

 شركت ما براي شما شناخته شده است و در گذشته چندين بار مشتريان را دعوت كرده است. چرا ما بايد با هر درخواست جديد، مدرك وضعيت مالي خود را ارائه كنيم؟

بر طبق مقررات فعلي، سفارت نمي تواند اطلاعات در مورد دعوت كننده را نگه دارد. مدارك كه شما براي درخواست هاي قبلي ارائه كرديد با هر درخواست ويزا در سفارت ذخيره مي شوند و بر طبق شركت دعوت كننده گروه بندي نمي شوند. به همين دليل، شما بايد براي هر درخواست، جداگانه مدارك ارائه كنيد. سفارت از درك شما تشكر ميكند.


 

 چكار بايد بكنيم اگر فهميديم كه در دعوت نامه اشتباهي وجود دارد، مثلا اگر يك نام بدرستي هجي  نشده باشد؟

تا زماني كه هويت دعوت كننده و متقاضي به طور يكنواخت تاييد شود، اختلافات در املاي نام ها بين دعوت نامه و پاسپورت منجر به رد دعوت نامه نخواهد شد.

آيا مي توانم بدون دعوت نامه، ويزا بگيرم؟

دريافت ويزا بدون دعوت نامه امكان پذير است، اگر شما بتوانيد ثابت كنيد كه توان مالي براي پرداخت هزينه سفر خود را داريد. به طور مثال با ارائه ي:
گواهي ها يا صورتحساب هاي بانكي
يا
كارت هاي اعتباري و صورتحساب هاي كارت بانكي
علاوه بر اين، شما همچنين بايد خود را بيمه درماني كنيد.


 كجا مي توانم يك دعوت نامه رسمي براي مهمان ارائه كنم، و هزينه آن چقدر است؟

شما مي توانيد يك دعوت نامه رسمي به اداره خارجي ها براي سرپرستي محل اقامت خود در آلمان ارسال كنيد. در اينجا لازم است وضعيت مالي خود را ثابت كنيد. به علاوه، شما بايد نام، نام خانوادگي، تاريخ تولد، آدرس و شماره پاسپورت مهمانان خود را اعلام كنيد. هزينه معمول اين كار 29 يورو است.


 چه مدت براي دعوت نامه معتبر است؟

معمولا سفارت دعوت نامه را به مدت كمتر از 6 ماه مي پذيرد.


 ما يك شركت هستيم و مي خواهيم يك دعوت نامه رسمي براي يك شريك تجاري صادر كنيم. چطور مي توانيم اينكار را انجام دهيم؟

لطفا در دعوت نامه خود جمله زير را ذكر كنيد: “مسئوليت هزينه ها بر طبق §§ 66 – 68   قانون اقامت”
به عنوان مدرك مالي شركت شما، لطفا يك excertpt از ثبت شركت هاي تجاري ارسال نماييد. لطفا مطمئن شويد كه دعوت نامه –همانطور كه در ثبت تجاري شركت بيان شده و يك كپي از پاسپورت يا شناسه اين شخص ارائه شده است- توسط شخصي كه نماينده امور حقوقي شركت در امور خارجي است، امضا مي شود.
اگر دعوت نامه توسط شخصي كه حق نمايندگي اين شركت را در امور قانوني امور خارجي نداشته باشد امضا مي شود، او بايد صلاحيت قانوني مجاز به انجام اين كار را داشته باشد. در اين صورت، لطفا وكالت مورد نياز و همچنين كپي هاي پاسپورت يا شناسه هر دو نفر را ارائه دهيد.

درخواست من رد شد، دعوت كننده من در آلمان چكار مي تواند بكند؟

هم شما و هم دريافت كننده مي توانيد به سفارت نامه بنويسيد و توضيح يا تجديد نظري در مورد اين تصميم بخواهيد. در اين صورت، شما بايد دليل (هاي) عدم پذيرش بيان شده در نامه رد ويزاي خود را در زمان جمع آوري پاسپورت در نظر داشته باشيد. ميزبان شما نيز بايد يك وكالت نامه از طرف شما داشته باشد تا مجاز به دريافت اطلاعات در مورد ويزاي شما باشد.
اگر سفارت با توضيحات دعوت كننده شما موافق نباشد، او يك توضيح كتبي توسط پست دريافت خواهد كرد. درخواست تجديد نظر مي تواند به دادگاه اداري برلين ارائه شود.

 


 من يك دعوت نامه براي يك متقاضي ارائه كرده ام، كه شامل مدرك توان مالي من است. درخواست به دليل ترديد در مورد تمايل متقاضي براي بازگشت به كشورش، عليرغم اينكه من در دعوت نامه ام تضمين كرده ام كه اين شخص همانطور كه برنامه ريزي شده آلمان را ترك خواهد كرد، رد شد.

دعوت نامه تنها مي تواند حمايت مالي متقاضي در زماني كه در آلمان است را تضمين كند. تضمين اين كه متقاضي آلمان را ترك خواهد كرد ممكن نيست. اين مساله فقط مي تواند طبق موقعيت شخصي متقاضي تعيين شود.

 كجا مي توانم يك دعوت نامه رسمي براي مهمان ارائه كنم، و هزينه آن چقدر است؟

شما مي توانيد يك دعوت نامه رسمي به اداره خارجي ها براي سرپرستي محل اقامت خود در آلمان ارسال كنيد. در اينجا لازم است وضعيت مالي خود را ثابت كنيد. به علاوه، شما بايد نام، نام خانوادگي، تاريخ تولد، آدرس و شماره پاسپورت مهمانان خود را اعلام كنيد. هزينه معمول اين كار 29 يورو است.


 چه مدت براي دعوت نامه معتبر است؟

معمولا سفارت دعوت نامه را به مدت كمتر از 6 ماه مي پذيرد.


 

 ما يك شركت هستيم و مي خواهيم يك دعوت نامه رسمي براي يك شريك تجاري صادر كنيم. چطور مي توانيم اينكار را انجام دهيم؟

لطفا در دعوت نامه خود جمله زير را ذكر كنيد: “مسئوليت هزينه ها بر طبق §§ 66 – 68   قانون اقامت”
به عنوان مدرك مالي شركت شما، لطفا يك excertpt از ثبت شركت هاي تجاري ارسال نماييد. لطفا مطمئن شويد كه دعوت نامه –همانطور كه در ثبت تجاري شركت بيان شده و يك كپي از پاسپورت يا شناسه اين شخص ارائه شده است- توسط شخصي كه نماينده امور حقوقي شركت در امور خارجي است، امضا مي شود.
اگر دعوت نامه توسط شخصي كه حق نمايندگي اين شركت را در امور قانوني امور خارجي نداشته باشد امضا مي شود، او بايد صلاحيت قانوني مجاز به انجام اين كار را داشته باشد. در اين صورت، لطفا وكالت مورد نياز و همچنين كپي هاي پاسپورت يا شناسه هر دو نفر را ارائه دهيد.


 

 من شهروند يك كشور خارجي هستم اما در …. زندگي مي كنم. آيا مي توانم درخواستي به مركز درخواست ويزامتريك … بفرستم؟

بله- شهروندي شما مهمترين مساله نيست، بلكه كشور اقامت دائمي شما مهم است. اگر شما به طور قانوني در … اقامت داريد، مي توانيد يك كارت اقامت ارائه كنيد، در نتيجه مركز درخواست ويزامتريك، اداره صاحب صلاحيت براي شما است.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۱۹:۵۱ توسط:گردشگري موضوع:

تور مالزي

تور مالزي

اگر قصد شركت در تور مالزي را داريد حتما اين مقاله را مطالعه نماييد، در اين جا توضيحات جامعي در خصوص اين كشور و مردمانش داده شده و در كنار آن ليست جاذبه ها نيز آورده شده است. ناگفته نماند كه شركت در تور مالزي مي تواند از بهترين و خاطره انگيزترين سفرهاي عمرتان باشد. يكي از الزامات سفر به مالزي خريد بليط است، در اين بخش توضيحاتي را در اين زمينه ارائه مي دهيم. در ابتدا بدانيد كه پروازهايي كه به سمت مالزي مي روند مستقيم هستند ولي امكان استفاده از پروازهاي غير مستقيم و خارجي نيز ميسر است. در اين سفر نياز به اخذ ويزا نداريد و مي توانيد در مدت زمان 14 روز بدون ويزا در اين كشور حضور داشته باشيد، مجموعه ما تورهاي متنوعي ارائه داده است كه مي توانيد بسته به بودجه و شرايط خود يكي از آن ها را برگزينيد. در ادامه با تعدادي از فرودگاه هاي كشور نيز آشنا مي شويد، اين فرودگاه ها مي تواند مقصد تور شما نيز باشند.

راهنماي سفر با تور مالزي

اگر مي خواهيد در تور مالزي شركت كنيد اين بخش را مطالعه نماييد تا با اين كشور و مردمانش بيشتر آشنا شويد. اين كشور در بخش جنوب شرقي آسيا واقع شده و جاذبه هاي گردشگري بسياري را در خود جاي داده است، اگر از علاقمندان به غواصي هستيد پايتخت اين كشور يعني شهر كوالالامپور بهترين منطقه براي تفريح شما خواهد بود. اگر به اين كشور سفر كنيد تنوع فرهنگي نظرتان را به خود جلب مي كند. در ادامه بيشتر به اين موضوع مي پردازيم.

زبان و فرهنگ مردم مالزي

اگر مي خواهيد راجع به مردم مالزي بدانيد بهترين صفت براي توصيف آنها مهمان نوازي است، اگر در تور مالزي شركت كنيد از بودن در كنارشان لذت مي بريد. برخي از جمعيت اين كشور را هندي ها و چيني ها تشكيل داده اند كه به آيين بودا معتقدند. در صورت سفر به اين كشور براي غذا نيز به مشكل نخواهيد خورد چرا كه رستوران ها و فروشگاه هايي كه گوشت با آرم حلال ارائه مي كنند يافت مي شود. ناگفته نماند كه بومي هاي اين كشور مسلمان هستند و اخلاق بسيار خوبي دارند. اين كشور نژادها، فرهنگ ها و زبان هاي بسياري دارد و شايد يكي از دلايل جذابيتش همين باشد. مالايايي ها همان مسلمان ها هستند كه بخش زيادي از جمعيت مالزي را تشكيل داده اند، اگر در تور مالزي شركت كنيد حتما با آن ها آشنا مي شويد.

زبان مردم اين كشور مالايي است كه زبان مردم بومي كشور محسوب مي شود. خوب است بدايند كه مالزي 30 ميليون جمعيت دارد و 61 درصد اين جمعيت مسلمان هستند، البته اين آماري است كه در سال 2010 اعلام شده است. براي شركت در تور مالزي خوب است بدانيد كه اين كشور 4 ساعت و نيم از تهران جلوتر است و واحد پول آن نيز رينگيت است. هر سليقه اي كه داشته باشيد مي توانيد ساعات دلپذيري را در اين جا سپري كنيد. در ادامه راجع به آب و هوا و جاذبه هاي گردشگري نيز با شما گفتگو مي كنيم.

راهنماي سفر به مالزي

وضعيت آب و هوايي مالزي

يكي از جذابيت هاي تور مالزي آب و هواي استوايي اين كشور است، يعني قرار است سفري گرم و مرطوب را در كنار ساحل هاي شني تجربه كنيد. در طول روز شاهد دماي 30 درجه سانتي گراد هستيد و نشانه اي از تغييرات لحظه اي آب و هوا مشاهده نمي كنيد. اگر به قدم زدن زير باران علاقه داريد مي توانيد بعد از ظهرها از فرصت بهره بگيريد و اين كار را انجام دهيد چرا كه اكثر بعداز ظهرهاي اين كشور باراني است. در بخش بعد راجع به بهترين زمان شركت در تور مالزي صحبت مي شود پس ما را همراهي نماييد.

بهترين زمان سفر با تور مالزي

همان طور كه در بخش قبل گفته شد آب و هواي مالزي خاصيت تغيير پذيري زيادي ندارد پس تنها نكته اي كه بايد براي انتخاب زمان شركت در تور مالزي در نظر گرفت افزايش شدت بارندگي است، در اواخر روزهاي ماه نوامبر تا روزهاي مياني ماه فوريه شدت بارندگي در ساحل هاي بخش شرقي و انتهاي بخش غربي ساراواك افزايش مي يابد. پس با توجه به اين موضوع اگر مي خواهيد به اين بخش ها سفر كنيد زمان ديگري را برگزينيد. سپتامبر و اكتبر نيز بخش غربي شبه جزيره را تحت تاثير قرار مي دهد و نبايد شدت بارندگي در اين زمان را ناديده گرفت. اگر مي خواهيد هواي دلپذيري را در تور مالزي تجربه كنيد روزهاي مياني ماه مارس و اكتبر براي سفر انتخاب كنيد چرا كه ميزان رطوبت و بارندگي به حداقل سطح خود مي رسد. در ادامه به تفكيك آب و هواي فصل هاي اين كشور مي پردازيم.

تور مالزي در بهار

بهار يكي از فصل هاي جذاب تور مالزي است، در اين فصل به هر نقطه كه سفر كنيد آب و هوايي متفاوت نسبت به ديگري را تجربه خواهيد كرد. اگر عاشق هواي خنك هستيد نواحي كوهستاني را براي تفريح انتخاب كنيد، نواحي هموار و يك سطح نيز هواي گرم تري دارند اما اگر در كنار آن ها رودخانه باشد هواي دلپذيرتري را احساس مي كنيد. بادهاي موسمي اين فصل را نيز در نظر داشته باشيد و از آن لذت ببريد.

تور مالزي در تابستان

اگر مي خواهيد فصل تابستان را براي شركت در تور مالزي انتخاب كنيد خوب است بدانيد كه اين فصل آب و هواي گرم و شرجي دارد اما نمي تواند انتخاب نامناسبي براي سفر باشد چرا كه ميزان تغيير دماي هوا ناچيز است و تفاوت زيادي با ديگر فصول ندارد.  روزهاي سرد مالزي نيز با رطوبت همراه هستند پس برخلاف انتظاري كه در نگاه اول داشتيد تابستان هم انتخاب مناسبي براي سفر است.

تور مالزي در پاييز

فصل پاييز مالزي با هيچ كشور ديگري قابل قياس نيست، در اين فصل جذابيت ديدني ها و چشم اندازهاي شهر چند برابر مي شود و مي توان از همه لحظات سفر لذت برد. در كنار گرمي هوا بارش باران جذابيتش را بيشتر مي كند و مي توانيد تصويري نارنجي رنگ از كشور را مشاهده نماييد. البته اگر بخواهيد مالزي را در يك فصل شرح دهيد، آن فصل تابستان است چرا كه سرتاسر سال هواي گرم و ثابتي دارد. شركت در تور مالزي و ديدن پاييز اين كشور يك انتخاب بي نظير است.

تور مالزي در زمستان

اگر مي خواهيد زمستان را براي شركت در تور مالزي انتخاب كنيد اين بخش را مطالعه نماييد. زمستان مالزي روزهاي باراني و جذابي را براي تان رقم مي زند، دانه هاي باران اين فصل ريز نيستند بلكه درشت و شفاف بر زمين مي بارند. زمستان مالزي هوايي تميز و دلپذير دارد و مي توانيد يك سفر پر خاطره را در ذهن تان ثبت كنيد.

خريد بليط هواپيماي اروپا

اطلاعات پرواز و فرودگاه مالزي

اگر مي خواهيد به مالزي سفر كنيد بايد بليط خود را از طريق دو شركت ماهان اير يا آسيا اير تهيه كنيد، اين دو ايرلاين بليط پرواز مالزي را ارائه مي دهند. ماهان اير روزهاي يك شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه به سمت مالزي پرواز دارد. فرودگاه سلطان عبدالعزيز مقصد همه پروازهاي مستقيم از ايران است و در اين فرودگاه به زمين مي نشينيد. روزهايي كه شركت هواپيمايي آسيا اير به سمت مالزي پرواز دارد شامل روزهاي دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه مي باشد و اين پروازها نيز در فرودگاه كوالالامپور به زمين مي نشينند. همچنين خوب است بدانيد كه براي پيمودن اين مسير هوايي نياز به زمان 7 ساعت و 50 دقيقه اي داريد.

در ادامه ليستي از فرودگاه هاي مقصد تور مالزي ارائه مي شود:

 1. فرودگاه سلطان ازلان شاه كه در بخش غربي كشور مالزي واقع شده است. اين فرودگاه از مركز شهر فاصله كمي دارد و مي توانيد در مدت زمان كم خود را به مقصدتان برسانيد.
 2. فرودگاه بين المللي ثناي كه ارتفاع آن از سطح دريا 41 متر است و يك فرودگاه همگاني مسافربري به شمار مي آيد.
 3. فرودگاه بين المللي كوتا كينابالو كه در شهري به همين نام واقع شده است. و ارتفاع آن از سطح دريا 3 متر است.
 4. فرودگاه بين المللي كوالالامپور كه از مهم ترين فرودگاه هاي كشور محسوب مي شود.
 5. فرودگاه بين المللي كوچينگ كه ارتفاع آن از سطح دريا 27 متر است.
 6. فرودگاه مالاكا

توجه داشته باشيد كه هنگام خريد بليط مالزي فرودگاه مقصد بسته به محل اقامت تان انتخاب شود تا ملزم به پيمودن مسيرهاي طولاني براي رسيدن به هتل نباشيد. البته ناگفته نماند كه در صورت شركت در تور مالزي مجموعه ما خدمات مرتبط با تهيه بليط را به خوبي انجام مي دهد و نيازي به نگراني در اين خصوص نخواهد بود.

بهترين جاذبه هاي ديدني و تفريحي تور مالزي

جاذبه هاي گردشگري تور مالزي نمايي جذاب از چند فرهنگي و تنوع نژادي را به نمايش مي گذارد، كوالالامپور نيز پايتخت اين كشور است و شهري جذاب و مدرن محسوب مي شود كه با ديدن آسمان خراش هايش هوش از سرتان مي رود. در ادامه به برخي از زيبايي ها و جذابيت هاي تور مالزي اشاره مي كنيم:

 1. جزيره بورنئو كه پر است از جذابيت هاي زيبا
 2. جنگل هاي وحشي و سرسبز
 3. قله هايي كه از جنس گرانيت هستند.
 4. قبيله هاي محلي
 5. شهرهاي استعماري
 6. ساختمان هاي مدرن در كنار آسمان خراش ها

بهترين جاذبه هاي ديدني و تفريحي مالزي

پارك ملي گونونگ گادينگ

اگر در تور توريستي مالزي شركت كرديد حتما از بزرگ ترين گل دنيا كه در پارك ملي گونونگ گادينگ واقع شده است ديدن كنيد، نام اين گل رافلزا ست و حدود يك متر ارتفاع دارد، البته ممكن است بوع بدش كمي آزارتان دهد اما فرصت تماشاي آن را از دست ندهيد. نوامبر تا ژانويه بهترين زمان بازديد از اين پارك و گل قرار گرفته در آن است و خوب است بدانيد كه همانند ديگر گل ها فصل و زمان مشخصي براي روييدن گل ها ندارد و اين عملكرد در تمام مدت طول سال انجام مي شود. اين پارك در كنار گل ذكر شده از جاذبه هاي بسياري برخوردار است كه مي توان به ساحل ها و كوه هاي بلندش اشاره كرد، با تمام اين تفاسير قدم زدن در اين پارك يكي از بهترين تفريحات تور مالزي خواهد بود.

جزيره مانوكان

جزيره مانوكا نيز از جذابيت هاي سفر به مالزي است، اين جزيره در پارك ملي با نام tunku abdul واقع شده است و مساحت زيادي دارد. اگر به تفريحات آبي علاقه داريد حتما به اين جزيره سر بزنيد. جزيره ذكر شده در قسمت شرقي ايالت صباح قرار دارد و سالانه گردشگران بسياري را به سمت خود جذب مي كند. بخش شرقي جذاب ترين ناحيه ساحل است كه مي توانيد لحظات لذت بخشي را در آن جا سپري كنيد. در اين جا فرصت غواصي زير آب نيز فراهم شده است و مي توانيد آن را امتحان كنيد. اين جزيره مقام اول را در ميان جزيره هاي برتر كشور كسب كرده است و نبايد فرصت بازديد از آن را از دست داد.

معبد كك لوك سي

معبد كك لوك سي از جذابيت هاي كشور مالزي است و در سال 1891 ساخته شده است، اگر به دنبال بازديد از معبدهاي بدواي چيني هستيد به اين مكان مراجعه كنيد. در اين جا با تصاوير زيبا و گوناگوني از بودا رو به رو مي شويد كه مشاهده آن ها خالي از لطف نيست. اگر به دنبال مكان هاي مذهبي هستيد اين معبد گزينه مناسبي است.

جزيره ردانگ

اگر به ساحل علاقه داريد به جزيره ردانگ برويد و از امكانات و تفريحات فراهم شده استفاده كنيد. در ادامه به برخي از جذابيت هاي اين جزيره اشاره مي كنيم:

 1. ساحل هايي مملو از شن هاي سفيد رنگ كه جذابيتي بي نظير به محيط بخشيده اند.
 2. آب هاي اقيانوس كريستالي است.
 3. امكان غواصي نيز فراهم است و غواصان بسياري اين جزيره را براي غواصي انتخاب مي كنند.
 4. مساحت كمي دارد و مي توانيد به راحتي از همه بخش هاي آن با پاي پياده ديدن كنيد.
 5. بازديد از مسيرهاي جنگلي و سرسبز را نيز فراموش نكنيد.

پارك ملي باكو

اگر عاشق طبيعت هستيد به پارك ملي باكو برويد، اين پارك در بورنئو قرار دارد و جذابيت هاي طبيعي بسياري را در خود جاي داده است. يك گونه عجيب از ميمون ها در اين پارك زندگي مي كنند كه شايد آن ها را ببينيد، پياده روي را نيز فراموش نكنيد و بسته به شرايط و خواست خود يك مسير مناسب را براي اين كار انتخاب نماييد.

بهترين مراكز خريد و بازارهاي مالزي

كشور مالزي مراكز خريد بسياري را در خود جاي داده است، در بخش پيش رو به معرفي بهترين مراكز خريد كه اين روزها مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است مي پردازيم.

مركز خريد پاويليون

اگر به دنبال يك مركز خريد لوكس هستيد به پاويليون سري بزنيد، اين مركز در سال 2007 ساخته شده و دو بخش بيروني و خارجي را به فروشگاه ها اختصاص داده است. برندهاي بين المللي بسياري در اين مركز خريد واقع شده است و مي توانيد هنگام خستگي از بهترين غذاها ميل نماييد. از برندهاي ارائه شده در اين مركز خريد مي توان به مواردي چون ورساچه، گابانا، ايو سن لوران و مكس مارا اشاره كرد. اگر هنگام ايام كريسمس به اين جا برويد از زيبايي تزئينات شگفت زده مي شويد و اين از تفاوت اصلي اش با ديگر مراكز خريد است.

بهترين مراكز خريد و بازارهاي مالزي

مركز خريد مگامال

اگر بخواهيم محبوب ترين مركز خريد مالزي را به شما معرفي كنيم بايد از مگامال نام ببريم، اين مركز يك برج اداري و چند هتل را نيز در خود جاي داده است و مساحت بسياري دارد. خوب است بدانيد كه در سال 2000 عنوان بهترين مركز خريد را به خود اختصاص داده است، در اين جا هم امكان خريد لوكس را داريد و هم امكان خريد برندهاي ميان رده با قيمت مناسب. بنابراين حتما سري به مگامال بزنيد.

مراكز خريد سانوي پيراميد

اگر به اسكيت روي يخ علاقه داريد اين مركز خريد را براي تفريح انتخاب كنيد، در اين جا با يك پيست تفريحي پيشرفته مواجه مي شويد. تنديس هاي فرعون هاي مصر در نماي بيروني ساختمان به چشم مي خورند و طرح كلي ساختمان به شكل يك هرم است. دپارتمان استور زنجيره اي نيز مكان مناسبي براي خريد شما خواهد بود حتما به آن سر بزنيد.

منطقه بوكيت بينتانگ

يكي از جذابيت هاي تور مالزي خريد است، اگر مي خواهيد يكي از برترين مراكز خريد جهان را ببينيد به منطقه بوكيت بينتانگ برويد. همچنين منطقه ذكر شده داراي يك پارك تفريحي ست كه لحظات شادي را براي كودكان تان رقم مي زند. اگر به دنبال يك وسيله الكترونيكي خاص هستيد اين منطقه بهترين انتخاب براي شما خواهد بود، البته فراموش نكنيد كه اين جا يك مكان تفريحي هم محسوب مي شود و امكانات زيادي را در اين خصوص فراهم كرده است. در ادامه به معرفي تعدادي ديگر از مراكز خريد كشور مالزي مي پردازيم.

مركز خريد Utama 1

اين مركز خريد تنها 30 دقيقه با مركز شهر فاصله دارد و در شهر كوالالامپور واقع شده است، خوب است بدانيد كه با رفتن به اين جا مي توانيد از محبوب ترين مراكز خريد كشور ديدن كنيد و از ميل كردن فودكورت نيز لذت ببريد.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۲:۰۲ توسط:گردشگري موضوع:

بليط هواپيماي استانبول

بليط هواپيماي استانبول

استانبول يكي از شهرهاي كشور تركيه مي باشد كه در فاصله نزديكي از ايران قرار دارد. امروزه افراد زيادي دوست دارند تا به اين شهر سفر كنند. براي اينكه بتوانيد به اين شهر برويد بايد در ابتدا بليط هواپيماي استانبول را تهيه كنيد. شهر استانبول يكي از شهرهايي است كه داراي بناهاي تاريخي و مدرن بسيار باشكوهي مي باشد. همه افرادي كه به اين شهر مي روند از تمامي لحظات سفر خود لذت مي برند. شما نيز اگر مي خواهيد به اين شهر زيبا برويد بايد بليط استانبول را تهيه كنيد. ما نيز در اينجا اطلاعات لازم جهت اخذ بليط هواپيماي استانبول را براي شما ارائه مي دهيم.

آشنايي با شهر استانبول

همانطور كه مي دانيد شهر استانبول در كشور تركيه قرار دارد. اين شهر مركز فرهنگي و اقتصادي كشور تركيه به حساب مي آيد.   تنگه بسفر در اين شهر واقع شده است. بهتر است بدانيد كه اين تنگه دو قاره آسيا و اروپا را از هم جدا مي كند و داراي بناهاي جديد و قديمي است. واحد پول اين كشور لير تركيه مي باشد و زبان رسمي مردم آن تركي استانبولي است اين كشور داراي مناطق توريستي و گردشگري زيادي است. گردشگران مي توانند از طبيعت زيبا و جاذبه هاي آن با خريد بليط هواپيماي استانبول بازديد كنند. خريد بليط استانبول به مسافرين امكان بازديد از تمامي نقاط شهر را مي دهد. وقتي تصميم سفر به استانبول را مي گيريد بايد چند نكته را براي سفر به آنجا رعايت كنيد. اين نكات به شما كمك مي كند تا سفري امن و مطمئن داشته باشيد.

 • وقتي در شهر استانبول هتل رزرو مي كنيد بايد بدانيد كه هزينه هاي صرف غذا با خودتان است و فقط خوردن صبحانه در اين هتل ها رايگان مي باشد. پس مراقب خوردن خود باشيد.

 • اگر قصد بازديد از مناطق گردشگري اين شهر را داريد بهتر است حداقل يك هفته براي آن وقت بگذاريد تا بتوانيد تمامي مناطق را ببينيد.

 • در زمان سفر خود به استانبول هر گز از جاهايي كه از غذاهاي آنها مطمئن نيستيد غذا نخريد.

 • براي امنيت هر چه بيشتر خود هرگز تمامي پول هاي خود را با خود حمل نكنيد و به صندوق امانات بسپاريد.

 • اين كشور داراي چندين قوميت است كه بايد مراقب رفتارهاي خود در مناطق مختلف باشيد.

آشنايي با شهر استانبول

آب و هواي شهر استانبول

اين شهر بعلت موقعيت جغرافياي خود داراي آب و هواي متنوعي مي باشد. اين شهر داراي آب و هواي اقيانوسي، گرمسيري و مديترانه اي است. در فصل تابستان هوا بسيار گرم و مرطوب مي باشد و در فصل زمستان هوا بسيار سرد است و گاهي اوقات به زير صفر مي رسد. در فصل زمستان شاهد بارش برف در اين شهر مي باشيم. در فصل پاييز و بهار اين شهر دراي آب و هواي بسيار خوب و مناسبي است و همه افراد از آب و هواي اين شهر لذت مي برند.

بهترين زمان سفر به استانبول

مسافريني كه به اين شهر توريستي سفر مي كنند، بهتر است در ماه هايي كه آب و هواي بسيار خوب است بليط هواپيما استانبول را بخريد. مي توان گفت تمامي فصول براي سفر با تور استانبول مناسب هستند. بهترين زمان سفر و خريد بليط چارتر هواپيماي استانبول در پاييز و بهار مي باشد كه تمامي زيبايي هاي استانبول را مي توان در اين فصل ديد. در اين فصول مي توان از تخفيفات ويژه و استثنايي لذت برد و در جشنواره هاي فوق العاده اين شهر شركت كرد. البته بهتر است بدانيد در هر فصلي اين شهر چيزي براي ديدن دارد و مي توانيد از هر لحظه حضور خود با خريد بليط هواپيماي استانبول لذت ببريد.

فرودگاه هاي بين المللي شهر استانبول

شهر استانبول نيز مانند تمامي پايتخت هاي جهان داراي فرودگاه است. همانطور كه مي دانيد در فرودگاه ها روزانه چندين پرواز داخلي و خارجي انجام مي شود. بعضي از اين پروازها به صورت مستقيم و بعضي ديگر به صورت غير مستقيم انجام مي شوند.

از آنجايي كه كشور ما بعضي از پروازها را به صورت مستقيم انجام نمي دهد، گاهي اوقات ابتدا در فرودگاه هاي تركيه فرود مي آيند و بعد پرواز را ادامه مي دهند. شهر استانبول داراي دو فرودگاه است كه يكي از آنها فرودگاه بين المللي آتاتورك است و ديگري صابيحا گوكچن مي باشد. ما نيز در اينجا فرودگاه بين المللي را كه در منطقه اروپايي قرار دارد معرفي مي كنيم تا با خريد بليط هواپيماي استانبول بتوانيد از آن بازديد كنيد.

فرودگاه بين المللي آتاتورك

اين فرودگاه اصلي ترين فرودگاه شهر استانبول مي باشد و  در تمام اين كشور اين فرودگاه بيشترين تعداد مسافر را دارد. اين فرودگاه در بخش اروپايي و توريستي واقع شده است و به مركز شهر نزديك است و با خريد بليط هواپيما استانبول مي توانيد به آن سفر كنيد.اين فرودگاه داراي بهترين امكانات براي مسافرين شهر مي باشد و مي توان از تمامي امكانات رفاهي آن استفاده كرد. اين فرودگاه دو ترمينال دارد كه براي تمامي پروازهاي داخلي و خارجي استفاده مي شود. بيشتر مسافرين اين كشور در زمان خريد بليط استانبول اين فرودگاه را انتخاب مي كنند.

فرودگاه بين المللي آتاتورك

مدت زمان پرواز به استانبول

بيشتر اوقات وقتي مي خواهيد به كشور ديگر سفر كنيد دوست داريد از مدت زمان پرواز خود مطلع شويد. در اين موارد مسافرين مي خواهند اختلاف زمان خود را بدانند و برنامه ريزي كنند. اختلاف زمان تركيه با ايران چيزي حدود يك ساعت و نيم مي باشد. شما نيز اگر مي خواهيد بليط هواپيماي استانبول را تهيه كنيد بهتر است بدانيد كه اين كشور در فاصله نزديكي از ايران قرار دارد و مدت زمان پرواز از تهران به استانبول چيزي حدود دو ساعت و چهل و پنج دقيقه است. البته اين زمان بر اساس شرايط آب و هوايي و جوي متغيير است و در زمان ها و فصول مختلف فرق مي كند. گاهي ممكن است بيشتر از حد معمول شود.

معرفي شركت هاي هواپيمايي جهت خريد بليط استانبول

امروزه شركت هاي پروازي زيادي هستند كه خدمات مختلفي را براي پرواز به استانبول انجام مي دهند. تمامي اين شركت ها به صورت مستقيم از تهران و ساير استان هاي وارد فرودگاه استانبول مي شوند. اكنون شركت هايي كه ارائه دهنده پرواز به استانبول هستند شركت هواپيمايي ايران اير، شركت هواپيمايي قشم اير، شركت هواپيمايي آتا، شركت هواپيمايي زاگرس، شركت هواپيمايي ماهان اير، شركت هواپيمايي آسمان، شركت هواپيمايي تابان اير و پگاسوس هستند. با ارائه خدمات اين شركت ها مي توانيد بهترين بليط هواپيماي استانبول را با شرايطي ويژه بخريد. تمامي اين شركت ها چندين سال است كه توانسته اند كه بهترين خدمات را با شرايطي خوب و ايده آل براي شما ايجاد كنند.

بهترين زمان رزرو بليط هواپيماي استانبول

همانطور كه گفته شد بهترين زمان سفر به استانبول در فصل پاييز و بهار است. در اين فصل مي توانيد با قيمت هاي ويژه و استثنايي بليط هواپيما استانبول را رزرو كنيد. هر وقتي تصميم سفر به اين شهر را داشتيد بهتر است كه چند هفته قبل بليط هواپيماي استانبول خود را رزرو كنيد. چرا كه مسافرين زيادي هر روزه به اين شهر سفر مي كنند و اگر شما منتظر لحظه آخر بمانيد ممكن است از سفر جا بمانيد و مجبور شويد دوباره برنامه ريزي كنيد. اگر مي خواهيد در تابستان سفر كنيد بهتر است بدانيد كه در اين فصل تعداد سفرها زياد است و بايد خيلي زودتر اقدام به تهيه بليط استانبول كنيد.

خريد آنلاين بليط هواپيماي استانبول

براي سهولت مسافرين ما بهترين شرايط را براي خريد بليط هواپيما استانبول ارائه داده ايم. مسافريني كه مي خواهند به اين شهر سفر كنند براي بليط هواپيماي استانبول مي توانند وارد سايت ما شوند. در اين سايت مي توانيد از خدمات ويژه شركت هاي مختلف آگاه شويد و بر اساس زمان بندي خود بهترين كلاس پروازي را با قيمتي مناسب انتخاب كنيد. خدمات خريد بليط هواپيماي استانبول بسيار ساده و راحت است و مي توان فقط با چند كليك بليط را رزرو كرد و هزينه خريد بليط را با كارت هاي شتابي پرداخت كرد. در صورتي كه شما نيز قصد خريد بليط استانبول را داريد مي توانيد از تمامي شرايط و اطلاعات پروازي با مراجعه به سايت آگاهي پيدا كنيد.

خريد آنلاين بليط هواپيماي استانبول

قيمت بليط هواپيماي استانبول

همانطور كه مي دانيد شركت هاي هواپيمايي مختلف بليط هاي خود را با قيمت هايي متفاوت ارائه مي دهند. البته اين تفاوت ها در فصول مختلف بارزتر است. اين بليط ها بر اساس كلاس پروازي خود نيز متغيير هستند. بهتر است بدانيد كه اين قيمت ها براي پروازها دو طرفه از هفتصد و بيست هزار تومان شروع مي شود و بر اساس زمان و فصل تغيير مي كند. يعني در فصل تابستان به دليل افزايش سفر اين هزينه بالاتر مي رود.

اين قيمت در پروازهاي اكونومي دو طرفه در فصل تابستان هشتصد و پنجاه هزار تومان است. براي رزرو بليط هواپيماي استانبول بهتر است از اين خدمات آگاه شويد تا با اطمينان خاطر سفر كنيد و از نرخ پروازها در در روز ها و فصل ها مختلف آگاه شويد.

نكاتي درباره خريد بليط ارزان قيمت و چارتري استانبول

گاهي اوقات بعلت افزايش هزينه ها امكان خريد بليط هواپيما استانبول براي همه افراد وجود ندارد. در اين مواقع مي توانيد منتظر زمان هاي خاص براي خريد بليط هواپيماي استانبول باشيد. در بعضي از مواقع بعضي از شركت هاي هواپيمايي بليط هاي خود را در چند روز مانده به پرواز ارزان مي كنند. به اين خاطر است كه تعدادي از بليط هاي پرواز به فروش نرفته است و تعداد مسافرين كم است. در اين مواقع مسافرين مي توانند با مراجعه به سايت و آگاهي از شرايط خريد بليط استانبول، بليطي ارزان را بخرند.

زماني كه بليط ارزان هواپيماي استانبول تهيه مي كنيد بهتر است يك برنامه ريزي عالي براي تمامي لحظات حضور خود در اين شهر داشته باشيد تا بتوانيد از هر جاذبه گردشگري ديدن كنيد و سري هم به بازارهاي آن بزنيد. سفري خوب و خوش را براي شما آرزو مي كنيم.

بهترين هتل هاي شهر استانبول

از آنجاييكه اين شهر يكي از مقاصد گردشگري و توريستي جهان به شمار مي آيد و هر ساله شاهد گردشگران زيادي است. در اين شهر هتل هاي بسيار زيادي ساخته شده است كه تمامي اين هتل ها داراي بهترين امكانات گردشگري و توريستي هستند. اين هتل ها بهترين رستوران ها را در خود دارند كه مي توانيد بهترين غذاهاي سنتي و بين المللي كشور تركيه را در آن ها نوش جان كنيد. در اين هتل ها مي توان از امكانات استخر، سونا، اسپا و ساير خدمات استفاده كنيد. در زمان خريد بليط هواپيماي استانبول مي توانيد هتل را رزرو كنيد.

بهترين هتل هاي شهر استانبول

جاذبه هاي ديدني و گردشگري استانبول

جاذبه هاي گردشگري استانبول بسيار زياد است و هر فردي در سفر خود بايد از آنها بازديد كند. ما نيز در اينجا چند جاذبه را معرفي مي كنيم تا در سفر خود به استانبول از آنها ديدن كنيد.

موزه اياصوفيه استانبول

اياصوفيه مدتي خانه پرستش بود و در طي مدت ها چندين بار تغيير كرده است. در ابتدا يك كليسا بود و بعد از اينكه ارتش عثماني آن را گرفتند، آن را تبديل به يك مسجد بزرگ كردند. بعد ها و در قرن بيستم اين مسجد تبديل به كليسا شد. در اين موزه چيز هاي زيادي براي ديدن وجود دارد و يكي از زيباترين مكان هاي ديدني استانبول مي باشد.

قصر توپكاپي استانبول

يكي از بهترين و زيباترين مكان هاي ديدني استانبول اين قصر مي باشد كه نشان دهنده تاريخ است. اين قصر بر روي يك تپه در نزديك درياي مرمره قرار دارد. در ابتدا اين كاخ محل اقامت سلطان عثماني بود و بعدها تبديل به يك موزه شد. افرادي كه بليط هواپيماي استانبول را تهيه مي كنند حتما از اين مكان بازديد كنند.

مسجد سلطان احمد

اين مسجد يكي از بهترين معماري ها را دارد. اين مسجد به نام مسجد آبي معروف است. در ابتدا اين مسجد 6 مناره داشت و بعدها يك مناره به آن اضافه شد تا شبيه خانه خدا نباشد. اين مسجد يكي از بهترين دستاوردهاي معماري عثماني بود. اين مسجد در يك باغ قرار دارد و قدم زدن در آن بسيار لذت بخش است.

بازار بزرگ استانبول

يكي از بهترين جاهايي كه در بازديد از استانبول نبايد آن را از دست داد اين بازار است. اين يكي از بهترين مكان هاي سرپوشيده دنيا مي باشد. در اين بازار مي توانيد هر آنچه كه مي خواهيد بخريد و لذت ببريد. در اين بازار دو مسجد، چهار چشمه و دو حمام وجود دارد. خريداران بليط هواپيماي استانبول بهتر است از اين مكان ديدن كنند.

آب انبار باسيليكا

اين آب انبار در ابتدا منبع آب ساكنين استانبول بود. تكنولوژي بكار رفته در اين آب انبار بسيار جالب و هيجان انگيز است. به اين مكان قصر غرق شده نيز مي گويند، چرا كه در محل قصر سلطنتي ساخته شده است. در اين مكان يكي از صحنه هاي فيلم جيمز باند نيز ساخته شده است.

برج گالاتا استانبول

برج گالاتا يكي از بهترين مكان هاي گردشگري شهر استانبول مي باشد. ابتدا از اين برج براي ديدباني استفاده مي شد اما امروزه در بالاي آن رستوران، كافه و يك كلوب ساخته شده است. حتما در زمان خريد بليط بليط هواپيماي استانبولاستانبول و برنامه ريزي سفر خود زماني را براي بازديد از اين مكان قرار دهيد.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۲۳:۰۰ توسط:گردشگري موضوع:

بليط هواپيماي استكهلم

بليط هواپيماي استكهلم

بليط هواپيماي استكهلم يكي از پر فروش ترين بليط هاي گردشگري و تفريحي در جهان است. شهر استكهلم با داشتن جاذبه هاي ديدني زياد و طبيعت بكر و دست نخورده خود توانسته هر ساله ميليون ها توريست و جهانگرد را به سمت خود جذب كند.

آشنايي با شهر استكهلم

شهر استكهلم پايتخت كشور سوئد مي باشد. اين شهر بزرگترين و پر جمعيت ترين شهر سوئد مي باشد. جمعيت شهر استكهلم حدود ۱٬۳۷۲٬۵۶۵ مي باشد.كشور سوئد يكي از كشورهاي اسكانديناوي مي باشد كه در شمال قاره اروپا واقع شده است.نرخ بيكاري در كشور سوئد بسيار پايين است به همين دليل بسياري از افراد خواهان مهاجرت به كشور سوئد و زندگي در آن جا هستند.دين بيشتر مردم سوئد مسحيت است.مردم به زبان سوئدي با هم صحبت مي كنند و آموختن زبان سوئدي در اين كشور نقش بسزايي در ارتباط با مردم اين كشور دارد. با توجه به زيبايي بسياري كه اين شهر دارد هر ساله افراد بسياري بليط هواپيماي استكهلم را خريده و روانه اين شهر مي شوند.

استكهلم به علت موقعيت جغرافيايي ويژه توانسته است براي بسياري از گردشگران و جهانگردان و حتي دوستداران طبيعت جذاب باشد. كوه هاي جوان و بلند قسمت غربي كشور سوئد را در برگرفته اند، بيش تر از نصف كشور سوئد پوشيده از جنگل هاي پهناور و سرسبز است و حدودا 10 درصد از كشور سوئد را رودها ودرياچه ها اشغال كرده اند .بزرگترين درياچه كشور سوئد “ونرن” مي باشد كه طول آن حدود ۵۶۵۰  كيلومتر مربع است كه بزرگترين رودخانه اروپا مي باشد.

آشنايي با شهر استكهلم

زبان و فرهنگ مردم شهر استكهلم

استهكلم علاوه بر جاذبه هاي طبيعي خود داراي فرهنگ و تاريخي بسيار جالب و ديدني است كه به محض ورود به شهر و قدم گذاشتن در خيابان هاي شهر استهلم اين موضوع را مي توان ديد. وجود موزه هاي زيبا وديدني در سطح اين شهر و 14 جزيره زيبا در كنار اين پايتخت زيبا مي تواند بزرگترين و كلي ترين مزاياي آن براي خريد بليط هواپيماي استكهلم و سفر  به آن شهر باشد.

زبان رسمي مردم كشور سوئد زبان سوئدي است و تا حدودي به زبان انگليسي مسلط هستند. واحد پول كشور سوئد “كرون ” است .  برق شهري كشور سوئد  با ايران تفاوت ندارد و پريزهاي آن به صورت دوشاخ هستند پس نگران وسايل برقي كه مي بريد يا از آنجا مي خريد نباشيد. كد كشور سوئد ۴۶+ است  و شماره هاي اضطراري آن ۱۱۲ مي باشد. كشور سوئد داراي زمستان هايي بسيار سرد همراه با بارندگي به صورت باران و برف است  تابستان هاي خنك و مرطوب دارد اگر در فصل زمستان يا پاييز به كشور سوئد سفر مي كنيد حتما با خود لباس هاي گرم داشته باشيد.

جالب است بدانيد كه تمامي اينترنت سطح شهر استكهلم به صورت مجاني مي باشد و براي تمامي افراد بدون هزينه است. شما به راحتي مي توانيد در هر مكاني و با استفاده از هر دستگاهي به اينترنت پر سرعت متصل شويد و از آن استفاده كنيد. اختلاف ساعتي كشور سوئد با كشور ايران حدود ۵/۱ ساعت است. يعني كشور  سوئد ۵/۱ ازساعت كشور ما عقب تر مي باشد.

فرودگاه هاي شهر استكهلم

از شهر تهران و شهر استكهلم درسوئد فاصله اي حدود  3550 وجود دارد و مدت پرواز بين اين دو شهر به صورت تخميني 05:04 ساعت مي باشد. البته اين مدت زمان تخمين زده شده با توجه به شرايط آب و هوا و يا تغيير مسيرهاي قابل تغيير مي باشد. شهر استكهلم داراي دو فرودگاه بزرگ و بين المللي مي باشد.شما مي توانيد با خريد بليط هواپيماي استكهلم نوع فرودگاه خود را با توجه به مقصدتان انتخاب كنيد.

 • فرودگاه استكهلم-آرلاندا
 • فرودگاه استكهلم-اسكاوستا

فرودگاه بين المللي آرلاندا

اين فرودگاه بزرگ ترين فرودگاه بين المللي در كشور سوئد است كه پلي است براي پرواز هاي مختلف از سراسر دنيا به كشور سوئد. شركت هاي هواپيمايي زيادي در اين فرودگاه فعاليت دارند مثل: ايجين ايرلاينز، ايرفلوت، ايرعريا، ايرچاينا، ايرفرانس، اير اينديا، ايربالتيك، اطلس گلوبال، آسترين ايرلاينز، هواپيمايي كرواسي، دلتا اير لاينز، چك ايرلاينز، يورووينگز، فن اير، جرمن وينگز، ايران اير، جت تايم، لوفت هانزا و بسياري از شركت هاي هواپيمايي بزرگ و كوچك ديگر . شركت هاي هواپيمايي كه در زمينه باربري در اين فرودگاه فعاليت دارند مي توان به : دي اچ ال اوشن، فدكس اكسپرس، كورين اير، تركيش ايرلاينز و ساير شركت هاي ديگر اشاره كرد. براي دسترسي راحت و آسان به فرودگاه آرلاندا سوئد مي توان از قطار، اتوبوس و تاكسي استفاده كرد.

امكانات فرودگاه آرلاندا در استكهلم

 • اين فرودگاه مجهز به سالن هاي پروازهاي ويژه يا همان VIP مي باشد همچنين پروازهاي فرودگاه آرلاندا فرست كلاس جداگانه مي باشد.
 • وجود رستوران هاي مختلف با غذاهاي مختلف بين المللي و محلي در تمام ترمينال هاي فرودگاه آرلاندا وجود دارد و به راحتي مي توان از آن ها استفاده كرد.
 • فروشگاه هاي ديدني از پوشاك و زيور آلات تا وسايل چوبي و زيبا در فرودگاه آرلاندا وجود دارد كه حتما از آن ها ديدن نماييد.
 • در صورت نياز به راهنمايي مي توانيد از پليس هايي كه در ورودي و خروجي ترمينال ايستاده اند راهنمايي بگيريد.
 • وجود صندلي هاي راحت و مناسب اين امكان را به شما مي دهد تا به راحتي در فرودگاه آرلاندا استراحت كنيد .
 • اگر بار و يا وسايل زيادي داريد مي توانيد كمك بگيريد تا بار و وسايل شما را بسته بندي و يا حمل كنند.
 • وجود صرافي هاي متعدد در ترمينال هاي فرودگاه آرلاندا و استفاده از خودپرداز براي همه افراد وجود دارد.

فرودگاه بين المللي آرلاندا

مدارك مورد نياز براي خريد بليط هواپيماي استكهلم

شما مي توانيد با داشتن ويزاي شينگن به راحتي بليط استكهلم را تهيه كنيد و به سوئد سفر كنيد. آدرس سفارت سوئد در تهران، خيابان پاسداران شمالي، بالاتر از خيابان فرمانيه، خيابان بوستان، نبش نسترن، پلاك ۲۷ مي باشد.  ساعت كار اداري سفارت سوئد در روزهاي يكشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰ و پنج‌شنبه‌ها از ساعت ۸ تا ۱۵مي باشد. ساعت پاسخگويي تلفني در  سفارت سوئد براي ‌روزهاي يكشنبه تا پنج‌شنبه از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۶ است.

قبل از خريد بليط هواپيماي استكهلم براي سفر به صورت توريستي و موقت به كشور سوئد به دو روش مي توان اقدام نمود، اولين روش دريافت دعوتنامه از سمت فردي است كه مقيم و ساكن كشور سوئد باشد. دومين روش اخذ ويزاي سوئد به صورتي است كه خود فرد جهت بازديد به سوئد مسافرت مي كند. براي اخذ ويزاي توريستي براي كشور سوئد و سفر با تور استكهلم به مدارك زير نياز است:

 1. مدارك شخصي مثل  پاسپورت.
 2. ارايه شناسنامه و كارت ملي به همراه ترجمه هاي آن ها .
 3. تمامي نامه هاي بانكي مهم به همراه كپي.
 4. اسناد مالكيت منزل يا زمين به همراه كپي .
 5. نامه هاي كاري و اداري افراد  كه نشان مي دهد فرد در موقعيت خاص اشتغال  دارد.

خريد و رزرو آنلاين بليط هواپيماي استكهلم

شما مي توانيد با توجه به تاريخ و روز و حتي ساعت از قيمت بليط استكهلم خود بر روي سايت هاي معتبر و يا شركت هاي هواپيمايي مربوطه جويا شويد. بليط هواپيماي استكهلم هر روز در حال تغيير مي باشد و قيمتي ثابت ندارد. عواملي مثل شركت هواپيمايي كه شما از آن براي خريد بليط استكهلم استفاده مي كنيد و نوع پرواز شما در قيمت بليط استكهلم  تاثير گذار مي باشد. شما مي توانيد به راحتي با مراجعه به سايت به صورت آنلاين بليط استكهلم خود را تهيه كنيد. كافي است نوع پرواز و زمان دقيق پرواز خود را مشخص كنيد و همچنين براي دستيابي به اطلاعات بيشتر درباره بليط هواپيماي استكهلم و تغييرات آن با مراجعه به سايت از تمامي اين اطلاعات آگاه شويد.

بهترين زمان براي رزرو بليط هواپيماي استكهلم

براي سفر به كشور سوئد بايد بدانيد كه اين كشور جزء كشورهاي سردسير محسوب مي شود، اگر مي خواهيد به قصد گردش و طبيعت گردي بليط هواپيماي استكهلم را تهيه كنيد بهترين زمان آن اواخر ماه هاي بهار و تابستان مي باشد. اگر به فكر كم كردن هزينه هاي سفر هستيد بهتر است در فصل هاي زمستاني و پاييزي براي خريد و رزرو بليط استكهلم اقدام كنيد. معمولاً در اين فصل ها بليط استكهلم گران تر است هر چند كه قيمت بليط هواپيماي استكهلم در فصل هاي تابستان و بهار ارزان تر مي باشد. خريد بليط استكهلم در فصول مختلف و با توجه به تعداد مسافران افزايش يا كاهش مي يابد.

بهترين زمان براي رزرو بليط هواپيماي استكهلم

قيمت بليط استكهلم بر اساس فصل هاي سال

براي سفر به كشور سوئد و خريد بليط استكهلم بايد به فصلي كه قرار است به آن جا سفر كنيد نيز توجه ويژه اي داشته باشيد چرا كه قيمت بليط استكهلم در فصل هاي سرد و پاييزي به شدت كاهش مي يابد و در فصل هاي گرم و بهاري قيمت بليط استكهلم بسيار افزايش مي يابد.

مدارك مورد نياز براي اخذ ويزاي توريستي سوئد

فرد بايد تمامي مدارك مورد نياز و خواسته شده را به صورت اصل و كپي به سفارت سوئد ارايه كند. ارايه فرم آنلاين براي درخواست ويزا الزامي است . اين فرم بايد چاپ و امضا شده باشد و يا ارايه فرم شماره ۱۱۹۰۳۱ كه مربوط به ويزاي شينگن است و بايد  تكميل و امضا شده باشند. اين فرم بايد به طور كاملا تكميل شده باشد  و امضا و مهر تاييديه داشته باشد اگر فرد اقدام كننده كمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، فرم او بايد توسط قيم قانوني او امضا و تكميل شده باشد.

پاسپورت يا مدرك مسافرتي معتبر كه بايد بعد از 3 ماه از خروج شما تنظيم شده باشد يا اعتبار داشته باشد. و در 10 سال گذشته گرفته شده باشد.ارايه يك قطعه عكس به صورت  تمام رخ و مخصوص عكس گذرنامه اي كه در ۶ ماه گذشته گرفته شده باشد. ارايه رسيدهاي  بانكي پرداخت پول سفارت ، اين كار براي زماني است كه پول شما به صورت آنلاين براي سفارت واريز نشده باشد.ارايه اثر انگشت و احراز هويت براي فرد مراجعه كننده .

اگر مدارك اصلي و مورد درخواست به هنگام وقت سفارت سوئد شما به صورت كامل باشد. نمي توان گفت كه درخواست شما براي اخذ ويزاي توريستي قابل قبول است. پس بهتر است قبل از خريد بليط هواپيماي استكهلم يك سري از مدراك به عنوان مدارك پشتوانه همراه شما باشد. داشتن مدركي كه هدف شما را از سفر به سوئد مشخص مي كند براي نمونه سفر شما براي ديدار اقوام و دوستان شما است و يا سفري تجاري مي باشد .

داشتن مدركي كه ثابت مي كند در كشور سوئد شما محل اقامت مشخص  و پول كافي براي ماندن و برگشت به كشور ايران داريد اين مدارك شامل رزرو هتل مشخص شده در سوئد، گواهي تمكن مالي از بانك، كارت اعتباري بين المللي مي باشد. داشتن مدركي كه ثابت مي كند شما براي اين سفر بيمه نامه مسافرتي دارد. داشتن مدركي كه سفارت سوئد را متقاعد كند كه شما الزاما قبل از تمام شدن اعتبار ويزاي سوئد آن كشور را ترك مي كنيد، اين مدرك مي تواند شامل بليط هواپيما و يا رزرو بليط هواپيما براي برگشت شما به ايران باشد.

مدارك مورد نياز براي اخذ ويزاي توريستي سوئد

نكات مهمي كه به هنگام تهيه بليط هواپيماي استكهلم بايد بدانيد

وجود امنيت بالا در اين شهر شايد يكي از دلايلي باشد كه خيلي از گردشگران و جهان گردان را به سمت خود جذب مي كند.آمار جرم و جنايت در اين شهر بسيار پايين مي باشد. يكي ديگر از نكاتي كه بايد بدانيد اين است كه تمامي پليس هاي سوئدي به زبان انگليسي مسلط مي باشند و شما به راحتي مي توانيد با آن ها ارتباط برقرار كنيد.شماره اورژانس در كشور سوئد 122 مي باشد.

اگر براي اولين بار بليط هواپيماي استكهلم را خريديد و قصد سفر با تور سوئد را داريد ، بايد اين نكته را بدانيد كه براي خريد يا ورود به مكان هاي مختلف حتما بايد بليط تهيه كنيد و بدون هيچ گونه اعتراضي مثل ساير افراد درون صف بايستيد. استكهلم به خاطر موقعيت جغرافيايي خود در فصل هاي تابستان و بهار از مدت روشنايي و درخشش خورشيد بالايي برخوردار است، به طوري كه آفتاب تا نيمه هاي شب درون آسمان مي درخشد و براي مدت بسيار كوتاهي غروب مي شود و در ساعت 2 بامداد خورشيد دوباره در آسمان است.اگر جزء افرادي هستيد كه نور خورشيد هنگام خواب شما را آزار مي دهد حتما از چشم بند استفاده كنيد يا فصل ديگري را براي خريد بليط استكهلم انتخاب كنيد.

بايد توجه داشته باشيد كه در سوئد وقت شناسي و سر وقت بودن يك وظيفه مي باشد پس اگر بليط و يا قراري را سر ساعت مشخص مي كنيد بدون تاخير آن جا باشيد. براي مثال بليط هواپيماي استكهلم  براي قطار در راس ساعت 10:32 حركت مي كند اگر شما ساعت 10:33 آن جا باشيد قطعا يا از قطار جا مي مانيد يا از ورود شما جلوگيري مي شود.

مكان هاي ديدني در تور استكهلم

گرونا لوند يكي از پارك هاي تفريحي و گردشگري در شهر استكهلم مي باشد. اين پارك زيبا با قرار گرفتن در كنار رودخانه فضايي سبز و ويژه را براي تفريح تمامي سنين ايجاد كرده است . اگر بليط هواپيماي استكهلم  را تهيه كرده ايد حتما به اين پارك ديدني سري بزنيد.وجود ماشين هاي بازي بزرگ، كنسرت، رقص و پاي كوبي و رستوران هاي مختلف سبب مي شود تا بسياري از گردشگران بيشتر وقت خود را در اين پارك تفريحي بگذرانند. اگر امكان انتخاب زمان و تاريخ را داريد بهترين زمان براي رفتن به اين پارك فصل بهار و تابستان است.

ديدن از موزه ي موزه‌ي واسا يكي از بزرگ ترين و زيباترين موزه هاي شهر استكهلم مي باشد. اگر قصد سفر به كشور سوئد را داريد و بليط استكهلم  را تهيه كرده ايد حتما به اين موزه زيبا سر بزنيد.درون موزه يك كشتي بسيار بزرگ وجود دارد كه با كمك مرمت و ترميم آن را درون موزه آورده اند . اين موزه سالانه بيش از 1،000،000 بازديد كننده از سراسر جهان دارد. “موزه‌ي قرون وسطي” يكي ديگر از جاذبه هاي گردشگري در شهر استكهلم است. اگر بليط هواپيماي استكهلم را تهيه كرده ايد و به مكان هاي تاريخي غلاقه مند هستيد حتما بازديد از اين موزه را در برنامه خود بگنجانيد.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۴۴:۰۷ توسط:گردشگري موضوع:

بليط هواپيماي اسلو

بليط هواپيماي اسلو

براي سفر به كشور هاي خارجي راه هاي تهيه بليط و موارد مرتبط به آن و دانستن اطلاعات كلي و آگاهي درباره مقصد مورد نظر از ضروريات هر سفري است. ما در اين مقاله راجع به سفر به اسلو از برترين شهرهاي كشور نروژ و تهيه بليط هواپيماي اسلو صحبت خواهيم كرد. نروژ كشوري پرجنب و جوش و زيبا است و شهر اسلو پايتخت آن درانده جايزه صلح نوبل، و طرفداران بسياري دارد و هرساله مهاجران زيادي براي اقامت و گردشگران بسياري از سراسر جهان به اسلو سفر مي كنند .به اميد اينكه مطالب ما در اين مقاله راهنماي مناسبي باشد براي هموطنان عزيزي كه قصد سفر به آنجا و تهيه بليط هواپيماي اسلو را دارند.

آشنايي با شهر اسلو

شهر اسلو  پايتخت كشور نروژ با مساحتي حدود 454.30 كيلومتر مربع و با دارا بودن جمعيتي نزديك به يك ميليون و پانصدهزار نفر از شهر هاي مهم نروژ محسوب مي گردد.  سرانه رشد جمعيت در اسلو به دليل مهاجرت از ديگر كشورها به آنجا بسيار بالا و نزديك به دو درصد است. اسلو مركز سياسي اداري، علمي، فرهنگي، بازرگاني و اقتصادي كشور نروژ نيز مي باشد. مردم اسلو مردمي بسيار آرام و دوست داشتني و شاد هستند.

اسلو مشهور است به دارا بودن فرهنگي غني و شهري مناسب براي زندگي. همچنين در صنايع بانكداري، بازرگاني، كشتيراني و دريايي نيز سرآمد مي باشد و بسياري شركت هاي بزرگ در آنجا قرار دارند كه همين خود يكي از عوامل  اصلي مهاجرت زياد به اسلو مي باشد. بيشتر مناطق اسلو داراي طبيعتي بكر و دست نخورده اند و در آن چندين درياچه، تپه، جنگل ها و پارك هاي حفاظت شده به چشم مي خورد. از نظر تاريخي نيز داراي تاريخ و فرهنگ دور و درازي است و از آن به عنوان ميراث وايكينگ ها ياد مي كنند. علاوه بر اين موارد، بهتر است بدانيد كه اسلو را به عنوان شهري گران مي دانند و هزينه ها در آن به نسبت شهرهاي ديگر اروپا بالاست.

آشنايي با شهر اسلو

آب و هواي شهر اسلو

كشور نروژ در شمال اروپا و در قسمت غربي شبه جزيره اسكانديناوي واقع شده است و حدود يك سوم اين كشور در منطقه قطب شمال قرار دارند. اما وجود جريان هاي گلف استريم در اسلو آب و هواي اين شهر را نسبت به ديگر شهرهاي واقع در عرض جغرافيايي يكسان، ملايم تر كرده است. در واقع اسلو برخلاف تصور مقصدي زمستاني نيست بلكه داراي آب و هواي معتدل است كه تابستان هاي آن با آب و هواي متعادل و تفريحات مهيج آبي لذت بخش تر خواهد بود. همچنين آب و هواي سالم و پاك اسلو نيز يكي ديگر از دلايل توجه جهانيان به اين شهر مي باشد. البته تابستان آن تمام 24ساعت روز مي باشد و بالعكس زمستان طولاني تر و تاريك تري دارد و اين به دليل همان نزديكي به قطب شمال است.

سفر به شهر اسلو

با وجود اينكه اسلو شهر ارزاني نيست اما جاذبه هاي بي شمار و سرآمد بودن اسلو از منظر تفريحي گردشكري، اقتصادي و بازرگاني، فرهنگي و تاريخي مي تواند هركسي را متقاعد كند كه هزينه كردن در اسلو كاملا ارزشش را دارد و پشيمان نخواهد شد. وجود طبيعت بكر و كوهستان ها سر به فلك كشيده، درياچه هاي متعدد و زيبا، انواع موزه ها و بناهاي تاريخي و هنري، چشم انداز هاي منحصر به فرد و مسير هاي رويايي مناسب براي انواع تفريحات چون پياده روي، دوچرخه سواري، قايق سواري و اسكي از جذابيت هاي شگفت انگيز شهر اسلو مي باشد كه هرساله پذيراي گردشگران خارجي زيادي از سراسر دنياست.

بهترين زمان سفر به اسلو

هرچند زمان سفر بستگي به خودتان دارد و هر زماني كه بليط هواپيماي اسلو را تهيه كنيد و به آن سفر كنيد با وجود آب و هواي عالي و طبيعتي بكر و جاذبه هاي فراوان نهايت لذت را خواهيد برد. ولي با توجه به شرايط جوي و موقعيت جغرافيايي اسلو از فصل بهار اوايل ارديبهشت تا تابستان اواخر مرداد را بهترين زمان براي رزرو بليط و سفر به اسلو مي دانند چرا كه اگر در زمستان به اسلو برويد بيشتر در تاريكي خواهيد بود كه البته اين هم به نوبه خود از جذابيت هاي خاصي برخوردار است.

يكي از بهترين راه هاي سفر با تور نروژ خريد بليط اسلو و سفر هوايي است. فاصله هوايي تهرا ن تا اسلو 3959 كيلومتر و مدت زمان اين پرواز حدود پنج ساعت و نيم مي باشد. بليط هواپيماي اسلو را مي توان از آژانس هاي مسافرتي يا از طريق اينترنت آنلاين از سايت هاي گوناگون خريداري كرد. خريد آنلاين مزاياي بسياري دارد. قدرت انتخاب بيشتر براساس نياز مانند انتخاب مبدا يا فرودگاه مقصد، تاريخ و ساعت پرواز، كلاس پرواز و … همچنين صرفه جويي در وقت و حتي هزينه ازجمله مزيت هاي خريد آنلاين بليط اسلو مي باشد.

شما مي توانيد از فرودگاه امام خميني تهران به هركدام از فرودگاه هاي اسلو كه خواستيد پرواز كنيد و بليط هواپيماي اسلو را با انواع خدماتي چون گرفتن ويزا، ترانسفرهاي فرودگاهي، بيمه مسافرتي و…تهيه كنيد. اكثر پروازهاي اسلو از تهران مي باشد به جز يكي دو مورد از خطوط هواپيمايي كه از شهرستان هم پرواز دارند. حال شركت هاي هواپيمايي كه از ايران به نروژ پرواز دارند و مي توانيد بليط اسلو اين ايرلاين ها را تهيه كنيد معرفي ميكنيم.

بهترين زمان سفر به اسلو

فرودگاه هاي بين المللي اسلو

اسلو در اصل داراي 3 فرودگاه فعال است .در فاصله شصت كيلومتري مركز اسلو فرودگاه موس ريگ با مالكيت خصوصي قرار دارد. فرودگاه فورنبو اسلو كه همگاني و مسافربري است البته اين فرودگاه چندسالي است تعطيل مي باشد. فرودگاه ترپ سندفجرد يا همان سند فيورد-تورپ واقع در هشتاد و پنج كيلومتري مركز اسلو و فرودگاه ديگر همگاني مسافربري اسلو گاردرموئن نام دارد با پهناي باند حدود 3600متر بزرگترين و اصلي ترين فرودگاه اسلو است.

اين فرودگاه بين المللي در بين فرودگاه هاي شمال اروپا پرتردد تر نيز مي باشد. فرودگاه بين المللي گادرموئن واقع در منطقه گادرموئن در فاصله سي و پنج كيلومتري شهر اسلو قرار دارد. براي رفتن از فرودگاه به داخل شهر اسلو راه هاي مختلفي با انواع وسايل نقليه چون تاكسي، اتوبوس، قطار شهري در دسترس است. در ادامه مقاله در رابطه با پرواز به اسلو و تهيه بليط هواپيماي اسلو صحبت خواهيم كرد.

معرفي شركت هاي هواپيمايي جهت خريد بليط اسلو

شركت هاي هواپيمايي يا همان ايرلاين هاي گوناگوني براي سفر به نروژ فعال هستند كه هنگام خريد بليط اسلو توجه به آن ها ضروري است چرا كه قيمت بليط اسلو هر ايرلايني با توجه نوع پرواز آن متغير است.

شركت هواپيمايي ايژن

ايژن يكي از ايرلاين هاي خوب براي خريد بليط هواپيماي اسلو از تهران به نروژ است. البته در بين مسير توقفي كوتاه در شهر آتن يونان دارد.

شركت هواپيمايي لوفتهانزا

پرواز اين شركت به مقصد اسلو فقط تهران مي باشد و توقف كوتاهي بين راه در فرانكفورت آلمان دارد.

شركت هواپيمايي اتريشي

بليط اسلو شركت هواپيمايي اتريشي فقط از تهران قابل دسترسي است و بعد از توقف در وين كشور اتريش به مقصد نهايي اسلوي نروژ مي رود.

شركت هواپيمايي قطر ايرويز

بليط هواپيماي اسلو شركت هواپيمايي قطر ايرويز با امكانات عالي از شهرهاي تهران، شيراز و مشهد در دسترس است. فقط بين مسير پرواز توقفي در دوحه قطر دارد.

شركت هواپيمايي تركيش

در حال حاضر بليط هواپيماي اسلو براي ايرلاين تركيش را مي توانيد از شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد خريداري كنيد. البته اين شركت نيز بين مسير پرواز به نروژ توقفي كوتاه در استانبول تركيه دارد. ديگر شركت هاي هواپيمايي چون ايرفلوت، كي ال ام، بريتيش ايرويز، اير فرانس نيز از ايران به اسلو پرواز دارند و بين مسير در مسكو روسيه توقف مي كنند. همچنين بليط اسلو براي اين شركت هاي هواپيمايي فقط از تهران قابليت خريد دارند.

معرفي شركت هاي هواپيمايي جهت خريد بليط اسلو

مدارك مورد نياز براي خريد بليط هواپيماي اسلو

بهتر است بدانيد كه برخي از كشورهاي اروپايي براي راحتي عبور و مرور اروپاييان به داخل منطقه خود پيماني به نام شنگن را امضا كردند كه بر اساس آن افراد ساير كشورها براي ورود به هريك از كشورهاي منطقه شنگن بايد اجازه آن كشور را به دست آورند كه به آن ويزا مي گويند. از آنجايي كه كشور نروژ نيز از اعضاي اتحاديه اروپا و قرارداد شنگن مي باشد قبل از تهيه بليط هواپيماي اسلو بايد براي گرفتن ويزاي اين كشور اقدام شود.

بعد از آنكه موفق به دريافت ويزاي نروژ شديد مي توانيد از راه هاي گوناگوني اقدام به خريد بليط اسلو نماييد. مداركي چون كارت شناسايي معتبر، پاسپورت يا گذرنامه و ويزا در تهيه بليط اسلو و ارائه به ماموران خريد در فرودگاه مبدا و مقصد لازم است. در زمان خريد بليط هواپيماي اسلو به تاريخ ورود و خروج ويزاي خود حتما دقت كنيد كه بايد با زمان پرواز همخواني داشته باشد. قيمت بليط اسلو با توجه به زمان سفر، نوع و كلاس پرواز و ايرلاين و خدمات انتخابي متفاوت خواهد بود. در ادامه با توجه به فصول سال قيمت بليط اسلو را بررسي مي كنيم.

قيمت بليط هواپيماي اسلو در فصل هاي مختلف سال

قيمت بليط هواپيما اسلو در فصل بهار

فصل بهار مصادف با ماه مارس را بهترين زمان سفر به اسلو مي دانند. به اين علت كه در اين فصل روزها طولاني تر مي شوند. در ابتداي فصل بهار برف زمستاني در كوهستان ها آب نشده و در تفرجگاه هاي زمستاني در آب و هواي عالي مي توان نهايت لذت را برد البته هرچه به اواخر بهار و ماه هاي آوريل و مي نزديك شويم لذت از آب و هوا و زيبايي طبيعت اسلو دوچندان خواهد شد. بنابراين فصل بهار از زمان هاي پرتردد سفر به اسلو مي باشد و به طبع آن قيمت بليط هواپيماي اسلو در اين فصل بيشتر خواهد بود.

قيمت بليط هواپيماي اسلو در فصل تابستان

در فصل تابستان يعني ماه هاي ژوئن، جولاي و آگوست گردشگران بسياري تقاضاي سفر به اسلو را دارند و قيمت بليط هواپيماي اسلو در اين فصل بيشتر از فصل بهار مي باشد.

قيمت بليط هواپيماي اسلو در فصل زمستان

سفر به اسلو در فصل هاي سرد سال به علت روزهاي كوتاه و تاريكي طولاني تر كمتر مي باشد. بنابراين قيمت بليط اسلو در اين زمان ها پايين تر خواهد بود. هر چند اسلو در اين فصل ها نيز از جذابيت هاي خاص خود برخوردار است.

قيمت بليط هواپيماي اسلو در فصل پاييز

در فصل پاييز نيز مانند زمستان به علت تردد كمتر قيمت بليط هواپيماي اسلو بسيار ارزان مي باشد.

قيمت بليط هواپيماي اسلو در فصل پاييز

نكات مهم در خصوص خريد بليط هواپيماي اسلو

بهتر است براي رزرو  بليط اسلو حداقل 2 ماه قبل از سفر اقدام كنيد تا بتوانيد بهترين سرويس پرواز با مناسب ترين و ارزان ترين قيمت خريداري كنيد. با عضويت در خبرنامه ها و سايت هاي گوناگون از تخفيفات ويژه بليط اسلو در زمان هاي مختلف مطلع شويد. حتما قبل از تهيه بليط ارزان اسلو، ويزا و مدارك لازم خود را تهيه كنيد و باتوجه به تاريخ ويزا زمان پرواز خود را انتخاب كنيد. هنگام خريد بليط اسلو دقت كنيد اطلاعات و مشخصات خود را دقيق وارد كنيد تا هنگام پرواز به مشكل برنخوريد.

دقت كنيد بليط اسلو را  از سايت ها و شركت هاي معتبر تهيه كنيد و در هنگام تهيه بليط به ايرلاين ها، خدمات پرواز، نوع آن و فرودگاه مقصد نيز توجه كنيد چون هريك قيمت هاي متفاوتي خواهند داشت. از آنجايي كه نروژ با ايران از نظر زماني 2 ساعت اختلاف دارد، ساعت رسيدن خود به اسلو را نيز در نظر بگيريد. براي خريد بليط هواپيماي اسلو كرون نروژي ( واحد پول نروژ ) يا دلار بايد به همراه داشته باشيد.

جاذبه هاي تفريحي و گردشگري تور اسلو

همان طور كه توضيح داديم شهر اسلو با وجود مساحت و جمعيت زياد كمتر توسعه يافته و بيشتر مناطق آن دست نخورده باقي مانده اند. البته همين مورد يعني بكر بودن طبيعت اسلو از دلايل اصلي علاقه خارجيان به اين شهر است. از جاذبه هاي اسلو مي توان مواردي چون موزه هاي متعدد و آثار و بناهاي تاريخي فراوان، وجود چندين درياچه و آبدره هاي مختلف، پارك هاي مختلف و جنگل هاي حفاظت شده را برشمرد.

برخي از اين مكان هاي منحصر به فرد عبارتند از قلعه آكرشوس، كليساي جامع اسلو، تالار شهر يا همان ساختمان شهرداري، آكر بريگه، موزه ملي هنر و معماري، كاخ سلطنتي، پارك مجسمه ويگلاند، موزه تاريخ طبيعي و باغ گياه شناسي، موزه مونش، خانه اپراي اسلو، موزه كان تيكي، موزه مردم شناسي نروژي، آبدره اسلو، موزه اسكي هولمن كولن، موزه كشتي هاي وايكينگ. از اين رو چه اهل هنر باشيد، چه دوست دار تاريخ و فرهنگ و يا شيفته طبيعتي بكر اسلو بهترين گزينه خواهد بود. مي توانيد با تهيه بليط هواپيماي اسلو و سفر با تور اسلو يكي از بهترين و رويايي ترين سفرهاي عمرتان را تجربه خواهيد كرد.

جاذبه هاي تفريحي و گردشگري تور اسلو

نكات مهم در زمان سفر به اسلو

همان طور كه قبلاً هم اشاره كرديم هزينه هاي متداول در اسلو به نسبت بالاست. بهتر است قبل از سفر و تهيه بليط هواپيماي اسلو اطلاعاتي از اين شهر مهيج دوست داشتني به دست آوريد. هزينه هاي متداول شامل اقامت، غذا، حمل و نقل و تفريح مي باشند كه با چند راهكار ساده مي توانيد در هزينه هاي خود صرفه جويي كنيد. از آنجا كه هزينه غذاهاي آماده و رستوران هاي اسلو بالاست پيشنهاد مي شود اگر فرصت داريد خودتان با تهيه مواد اوليه غذا درست كنيد در غير اين صورت خريد غذا از اغذيه فروشان خياباني ارزان تر است.

براي اقامت نيز مي توانيد به جاي هاستل و هتل هاي گران قيمت، اتاق هايي از افرادي كه اجاره مي دهند انتخاب كنيد و يا اگر مشكلي نداريد در پارك هاي ملي و جنگل ها رايگان كمپ بزنيد. براي كاهش هزينه هاي تفريح مي توانيد كارت گردشگري مخصوص گردشگران بين المللي تهيه كنيد. با اين كارت گاهي قيمت بليط ها هم بسيار كمتر خواهد شد.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۰۵:۰۸ توسط:گردشگري موضوع:

بليط هواپيماي اشتوتگارت

بليط هواپيماي اشتوتگارت

يكي از خدمات عرضه شده توسط موسسات هواپيمايي ارائه بليط هواپيماي اشتوتگارت مي باشد كه به صورت يك طرفه و دو طرفه بوده و با قيمت خوب ارائه مي شود. براي دريافت بليط اشتوتگارت و ساير مناطق آلمان موارد متعددي را بايد مدنظر قرار داد كه از آن جمله زمان پرواز، شركت هاي ارائه كننده بليط هواپيما، نحوه رزرو بليط هواپيماي اشتوتگارت و … را مي توان اشاره كرد. با دريافت اطلاعات كامل و در عين حال موثق مي توان در بهترين زمان ممكن اقدام به دريافت بليط شهر اشتوتگارت نمود.

آشنايي با شهر اشتوتگارت آلمان

همان گونه كه مي دانيد كشور آلمان متشكل از 16 ايالت مي باشد كه تا حدودي خود مختار و مستقل هستند. از جمله اين ايالات بادن وورتمبرگ است كه پايتخت آن شهر اشتوتگارت مي باشد. مساحت شهر اشتوتگارت آلمان به صورت تقريبي 35752 كيلومتر مربع مي باشد كه جمعيتي بالغ بر 10753880 نفر در آن ساكن هستند. از جمله معيارهاي معروفيت شهر اشتوتگارت در سطح جهاني وجود كارخانه هاي توليد كننده خودرو مرسدس بنز و پورشه در اين منطقه مي باشد كه به رونق اقتصاد اين شهر كمك نموده است.

وضعيت آب و هواي شهر اشتوتگارت

با وجود اينكه شهر اشتوتگارت از دريا و ساحل دور است اما بيشتر مواقع سال داراي آب و هواي معتدل مي باشد. ماه هاي سرد شهر اشتوتگارت كشور آلمان مخصوصا ژانويه همراه با بارش برف است كه به صورت مداوم نيست. تابستان هاي شهر اشتوتگارت نسبتا گرم مي باشد و  در اين فصل سفرهاي توريستي كاهش مي يابد. كساني كه به صورت تفريحي قصد گرفتن بليط هواپيماي اشتوتگارت و سفر به اين شهر را دارند بهتر است قبل از سفر در مورد شرايط آب و هوايي اين منطقه در زمان مورد نظر از طريق منابع معتبر كسب اطلاع نمايند.

آشنايي با شهر اشتوتگارت آلمان

بهترين زمان براي سفر به اشتوتگارت

براي استفاده مناسب از زمان در نظر گرفته شده و نوع سفر بايد بهترين زمان پرواز را براي گرفتن بليط اشتوتگارت انتخاب كرد. كساني كه در ايران خواستار دريافت بليط ارزان اشتوتگارت هستند جهت گذراندن تعطيلات معمولا عيد و تابستان را انتخاب مي كنند. از موارد ديگر هنگام تهيه بليط در نظر گرفتن زمان فرود در فرودگاه اشتوتگارت مي باشد. زمان پرواز بليط اشتوتگارت بايد به گونه اي تنظيم شود كه پس از رسيدن به مقصد امكان استفاده از وسايل نقليه وجود داشته باشد و بتوان خود را به محل اقامت مناسب رساند. از آنجا كه بسياري از افراد به صورت خانوادگي سفر مي كنند بايد زمان پرواز به اشتوتگارت را به نحوي تنظيم كنند كه خانواده در رفاه و امنيت باشد.

يكي از مهم ترين مواردي كه هنگام رزرو بليط هواپيماي اشتوتگارت بايد بدان توجه نمود وضعيت آب و هوايي شهر اشتوتگارت در بازه زماني است كه فرد قصد مسافرت به آنجا را دارد. در حال حاضر از طريق سيستم هاي هواشناسي و اطلاعات موجود در سايت هاي تخصصي مي توان درباره وضعيت جوي اشتوتگارت اطلاعات لازم را به دست آورد.

فرودگاه اشتوتگارت آلمان

فرودگاه شهر اشتوتگارت آلمان كه به زبان آلماني Flughafen Stuttgart ناميده مي شود در دسته فرودگاه هاي مسافربري جاي دارد كه هر روزه پروازهاي داخلي و خارجي متعددي را برنامه ريزي مي كند. از طرفي پروازهاي باري معدودي نيز از طريق اين فرودگاه مجهز به صورت رفت و برگشتي صورت مي گيرد. فرودگاه شهر اشتوتگارت در ارتفاع تقريبي 389 متر بالاتر از سطح دريا قرار دارد كه مجهز به باندهاي طويل و استاندارد مي باشد.

در حال حاضر شركت هاي معتبر هواپيمايي كشور آلمان و ساير كشورها پروازهاي متعددي را به اين فرودگاه مجهز در طول هفته انجام مي دهند. از جمله خدمات ارائه شده در فرودگاه شهر اشتوتگارت وسايل نقليه مناسب جهت جابه جايي مسافر، سرعت در ترخيص كالا، وجود سالن هاي انتظار مجهز و بزرگ و … مي باشد كه موجب رضايت مسافران داخلي و خارجي است.

معرفي شركت هاي هواپيمايي براي بليط اشتوتگارت

مسير بين ايران و شهر اشتوتگارت بالغ بر 3500 كيلومتر مي باشد و در مدت زمان 5 ساعت مي توان به مقصد رسيد. در حال حاضر شركت هاي هواپيمايي متعددي در مناطق مختلف كشور در حال خدمات رساني در حوزه پروازهاي داخلي و خارجي هستند. برخي از اين شركت هاي هواپيمايي كه داراي سابقه بالا در اين حوزه مي باشند بسته به نياز مشتري در طول هفته يا ماه اقدام به ارائه بليط هواپيماي اشتوتگارت با نرخ مناسب مي نمايند. از فعال ترين اين شركت هاي هوايي در كشور شركت ايران اير مي باشد كه از مناطق مختلف كشور به شهر اشتوتگارت پرواز دارد. براي تهيه بليط اشتوتگارت شركت ايران اير مي توان به صورت حضوري و از طريق سايت هاي اينترنتي معتبر اقدام كرد.

از ديگر شركت هاي فعال در حوزه ارائه بليط هواپيماي اشتوتگارت شركت هواپيمايي ماهان است كه از تهران، شيراز و اصفهان به صورت مستقيم و غير مستقيم به اشتوتگارت پرواز دارد. در حال حاضر مسيرهاي يك طرفه و رفت و برگشت به اشتوتگارت از طريق اصفهان، تهران، شيراز و برخي جاهاي ديگر صورت مي گيرد. ارائه بهترين خدمات رفاهي در سطح بين المللي و بهره گيري از هواپيماهاي درجه يك از دلايل تمايل افراد براي خريد بليط اشتوتگارت از طريق شركت هواپيمايي ماهان مي باشد. شركت هاي هواپيمايي ديگري نيز در حوزه ارائه بليط هواپيماي ارزان اشتوتگارت در داخل كشور مشغول فعاليت هستند كه از آن ميان مي توان به شركت معراج و تابان اشاره كرد كه در طول هفته پروازهاي متعددي را از برخي نقاط كشور به اشتوتگارت برنامه ريزي مي كنند. هدف همه شركت هاي هواپيماي ارائه بليط اشتوتگارت با قيمت استاندارد و خدمات جانبي مناسب به مسافران داخلي و خارجي مي باشد.

معرفي شركت هاي هواپيمايي براي بليط اشتوتگارت

بهترين زمان براي رزرو بليط هواپيماي اشتوتگارت

جهت رزرو بليط هواپيماي اشتوتگارت جهت سفر تكي و خانوادگي بهترين زمان دو هفته پيش از زمان مورد نظر براي مسافرت مي باشد. اگر رزرو بليط را به زمان نزديك مسافرت موكول كنيد ممكن است بليط هاي مربوطه فروش رفته باشد. چون در مواقعي از سال مانند عيد نوروز، كريسمس و تعطيلات تابستان مسافرت هاي داخلي و خارجي به اوج خود مي رسد. از طرفي ممكن است به دليل درخواست زياد مبني بر دريافت بليط قيمت نهايي آن افزايش يابد. از اين رو پس از گرفتن ويزاي آلمان و تعيين زمان مسافرت مي توان اقدام به گرفتن بليط اشتوتگارت از مبادي معتبر با نرخ استاندارد نمود.

مدارك مورد نياز براي خريد بليط هواپيماي اشتوتگارت

 اصلي ترين مدرك براي گرفتن بليط اشتوتگارت كه از سفرهاي برون مرزي است دارا بودن پاسپورت با مدت اعتبار حداقل 6 ماه مي باشد. همچنين هنگام مراجعه حضوري به دفاتر هواپيمايي بايد مدارك شناسايي را همراه داشته باشيد. در حال حاضر درصد بالايي از افراد براي گرفتن بليط هواپيما از طريق سايت هاي مجازي معتبر اقدام نموده و بدون هزينه رفت و آمد اقدام به رزرو بليط مي نمايند. براي رزرو بليط هواپيماي اشتوتگارت از طريق شبكه هاي اينترنتي بايد فرد يا افراد متقاضي داراي كارت بانكي عضو شبكه شتاب با اعتبار و موجودي كافي باشند. قبل از اقدام به رزرو بليط بايد درباره شركت هاي هواپيمايي مرتبط، نرخ بليط ها، امكانات پرواز و مدت زمان پرواز اطلاعات لازم را كسب نمود كه به تصميم گيري بهتر فرد كمك مي كند.

مدارك مورد نياز براي خريد بليط هواپيماي اشتوتگارت

قيمت بليط هواپيماي اشتوتگارت در زمان هاي مختلف

از آنجا كه افراد بسته به انگيزه مسافرت به اشتوتگارت در زمان هاي مختلف از سال به اين شهر سفر مي كنند بهتر است اطلاعات لازم در مورد قيمت بليط هواپيماي اشتوتگارت را بسته به فصول سال دريافت نمايند. در ادامه توضيحات مختصري در رابطه با تفاوت قيمت بليط هواپيما شهر اشتوتگارت در طول سال ارائه مي گردد.

قيمت بليط هواپيماي اشتوتگارت در فصل بهار

از بهترين فصول جهت مسافرت به شهر اشتوتگارت فصل بهار است كه بر طبق آمار ارائه شده حجم بالايي از توريست ها در اين بازده زماني به شهر اشتوتگارت مسافرت مي كند. بسياري از مسافران ايراني در اوايل فصل بهار و تعطيلات عيد اقدام به گرفتن بليط لحظه آخري اشتوتگارت جهت تفريح و گردش به صورت فردي و خانوادگي مي نمايند. از اين رو قيمت بليط اشتوتگارت در ماه هاي مختلف فصل بهار نسبت به ساير فصول بالاتر مي باشد كه بايد مدنظر متقاضيان دريافت بليط قرار گيرد.

قيمت بليط هواپيما اشتوتگارت در فصل تابستان

از آنجا كه بخش عمده تعطيلات در كشور ما شامل فصل تابستان است در اين بازده زماني مسافرت هاي داخلي و خارجي متعددي صورت مي گيرد كه در تعيين قيمت بليط نقشي اساسي دارد. با توجه به تعطيلات تابستانه و مناسب بودن آب و هواي اشتوتگارت در اين موقع از سال پروازهاي متعددي از ايران به سمت اين شهر صورت مي گيرد كه سبب افزايش قيمت بليط مي گردد. همچنين افزايش متقاضي دريافت بليط اين مسير مخصوصا در زمان هاي خاص در افزايش قيمت بليط هواپيماي اشتوتگارت تاثير دارد.

قيمت بليط هواپيماي اشتوتگارت در فصل پاييز

پاييز را مي توان از فصولي دانست كه پروازهاي خارجي مانند ايران اشتوتگارت روند كاهشي را نشان مي دهد و از اين رو قيمت بليط اشتوتگارت نيز ارزان تر مي باشد. در اين بازده زماني سفرهاي توريستي كاهش پيدا نموده و معمولا مسافرت هاي تحصيلي و كاري آمار بيشتري را به خود اختصاص مي دهد. برخي از افراد از اين كاهش قيمت استفاده نموده و اقدام به رزرو بليط شهر اشتوتگارت با قيمت مناسب مي نمايند.

قيمت بليط هواپيماي اشتوتگارت در فصل زمستان

طبق آمار ارائه شده توسط كارشناسان روند رزرو بليط هواپيماي اشتوتگارت در ماه آخر فصل زمستان روند افزايشي را نشان مي دهد كه منجر به بالا رفتن قيمت بليط مي شود. از مهم ترين عوامل اين تغيير كريسمس و جشن هاي سال نو ميلادي است كه افراد زيادي را مشتاق به سفر به كشورهاي اروپايي مي كند. در كشور ما نيز افراد زيادي در قالب تورهاي گردشگري و به صورت خانوادگي اقدام به گرفتن بليط اشتوتگارت و سفر به اين شهر زيبا مي نمايند.

قيمت بليط هواپيماي اشتوتگارت در زمان هاي مختلف

نكاتي كه در رزرو بليط هواپيماي اشتوتگارت بايد رعايت كرد

از نكات مهمي كه براي گرفتن بليط هواپيماي اشتوتگارت آلمان بايد مد نظر قرار داد كلاس پرواز شركت هاي هواپيمايي مختلف است. در حال حاضر از طريق شركت هاي هواپيمايي بليط اشتوتگارت در دو كلاس پروازي اكونومي و بيزنس صورت مي گيرد كه هدف اصلي آن ارائه بهترين خدمات به مسافر است. نكته ديگر كه حتما بايد بدان توجه كرد روز و ساعت بليط پرواز اشتوتگارت مي باشد. در هنگام رزرو بليط هواپيماي اشتوتگارت بايد به زمان درج شده بر روي بليط اشاره نمود كه متناسب با نياز خريدار باشد. از دلايل ديگر توجه به زمان فرود آمدن به موقع در فرودگاه اشتوتگارت مي باشد. به گونه اي كه بتوان در اسرع وقت به خدماتي از قبيل سرويس هاي حمل و نقل و محل هاي اقامتي دست پيدا كرد.

توجه به وارد كردن درست اطلاعات از قبيل مشخصات شخص يا اشخاص، روز و زمان پرواز، كلاس پرواز و رزرو صندلي مناسب از  كارهاي مربوط به تهيه بليط اشتوتگارت مي باشد كه بايد مورد توجه فرد متقاضي قرار گيرد. از ديگر موارد مهم براي تهيه بليط شهر اشتوتگارت توجه به قيمت بليط هواپيما است كه بسته به شركت هواپيمايي متغير مي باشد و رده هاي سني مختلف را شامل مي گردد. بليط هواپيما براي برخي از رده هاي سني به صورت رايگان مي باشد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در هنگام تهيه بليط هواپيما بايد اين مورد را مدنظر قرار داد كه در صورت انصراف از پرواز بخشي از هزينه پرداختي بليط توسط شركت هاي هواپيمايي مسترد خواهد شد. استرداد بليط هواپيماي اشتوتگارت بسته به قبل و بعد از زمان پرواز متغير مي باشد و معمولا بين 25 تا 50 درصد به ازاي هر نفر در نظر گرفته شده است.

نكات مهم در سفر به شهر توريستي اشتوتگارت

قبل از اقدام به گرفتن بليط اشتوتگارت كساني كه به صورت شخصي سفر مي كنند بايد به فكر رزرو محل مناسب براي اقامت باشند. از آنجا كه در شهر اشتوتگارت محل هاي اقامتي مناسب از جمله هتل، هتل آپارتمان با امكانات كامل مستقر مي باشد هر فرد مي تواند قبل از رزرو بليط هواپيماي اشتوتگارت و سفر اقدام به رزرو جا جهت اقامت چند روزه نمايد. از طرف ديگر بايد از سرويس هاي حمل و نقل عمومي و نحوه استفاده از آنها نيز مطلع شد كه كمك كننده فرد براي جابجايي آسان مي باشد. در اختيار داشتن نقشه شهر اشتوتگارت در زمان اقامت در اين شهر مي تواند تا حدود زيادي كمك كننده باشد. در صورت عدم آشنايي با زبان آلماني و انگليسي مي توان از افرادي كمك گرفت كه به عنوان راهنما در حال فعاليت هستند. براي كساني كه قصد سفر توريستي با تور آلمان دارند داشتن اطلاعات كافي در مورد امكان تفريحي و گردشگري جهت جلوگيري از اتلاف وقت امري ضروري است.

نكات مهم در سفر به شهر توريستي اشتوتگارت

دلايل سفر به شهر اشتوتگارت آلمان

دلايل مختلفي جهت گرفتن بليط اشتوتگارت توسط متقاضيان در ايران مطرح مي گردد كه به برخي از آنها مختصرا اشاره مي شود. جاذبه هاي گردشگري موجود در شهر اشتوتگارت بسيار متنوع بوده و موجب تمايل افراد براي ديدن اين آثار زيبا و بكر شده است. از اين رو هر روزه سرويس هاي هواپيمايي مختلف در سراسر كشور پروازهاي مختلف را به منظور سفرهاي توريستي ترتيب مي دهند. سفرهاي توريستي به اشتوتگارت از آمار بالايي برخوردار است و توسط شركت هاي هواپيمايي معتبر ساپورت مي شود.

عمده كساني كه از شهرهاي مختلف ايران نسبت به دريافت بليط هواپيما و سفر با تور اشتوتگارت اقدام مي كنند به دنبال تحصيل در دانشگاه هاي عالي اين كشور و دريافت مدرك تحصيلي بين المللي هستند. اين افراد مي توانند در قالب دريافت بورسيه تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر اين شهر يا به صورت پرداخت هزينه تحصيل به صورت شخصي اقدام به گرفتن بليط اشتوتگارت نمايند. بخش قابل توجهي از متقاضيان دريافت بليط اشتوتگارت در ايران نيز با هدف ايجاد كسب و كار و دست يافتن به موقعيت اقتصادي مناسب اقدام به سفر مي كنند كه عمدتا با موفقيت همراه است. ديدارهاي خانوادگي نيز در زمره علل اصلي سفر به آلمان و دريافت بليط اشتوتگارت مي باشد.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۲۶:۴۹ توسط:گردشگري موضوع:

بليط هواپيماي اندونزي

بليط هواپيماي اندونزي

يكي از مهم ترين نكاتي كه در سفر به اندونزي بايد به آن توجه كرد، تهيه بليط هواپيماي اندونزي است. اگر شما هم جزء آن دسته از افرادي هستيد كه قصد سفر به اندونزي براي كار، تجارت، گردشگري، تحصيل و … را داريد اين مطلب را دنبال كنيد تا شما را با اين كشور، جاذبه هاي آن و نكاتي در مورد اقامت در اندونزي و همچنين تهيه بليط اندونزي آشنا كنيم.

درباره كشور اندونزي

اندونزي يكي از كشورهاي بسيار جذاب و محبوب در بين مردم است كه از جزاير زيادي تشكيل شده است. شما با سفر به اندونزي مي توانيد تجربه هاي شگفت انگيزي را بدست آوريد. اين كشور براي هر سليقه اي داراي جاذبه هاي گردشگري است به گونه اي كه افراد مختلف را به خود جذب مي كند. طبيعت زياي اين كشور، آتشفشان هاي جزيره بالي، پايتخت زيباي آن يعني جاكارتا و … همه و همه شما را با تجربه هاي زيادي رو به رو مي كنند. اندونزي يكي از كشورهاي ارزان است كه براي سفر به آن نياز به صرف هزينه هاي كلان نخواهيد داشت. اين كشور داراي اقامتگاه هاي شيك و در عين حال مقرون به صرفه است كه براي كساني كه به دنبال يك سفر ارزان و جذاب هستند، پيشنهاد بسيار خوبي است. ما در اين مطلب شما را با اطلاعاتي درباره اندونزي آشنا مي كنيم تا كساني كه قصد تهيه بليط اندونزي را دارند اين اطلاعات را مد نظر قرار دهند.

در كشور اندونزي اكثر ارزهاي معتبر در جهان از جمله دلار استراليا، دلار آمريكا، رينگت مالزي و يورو در بين تجار داد و ستد مي شوند. اما در واقع واحد پول در اندونزي روپيه اندونزي است كه براي انجام امور كاري، تحصيلي و … از اين پول استفاده مي شود. كساني كه قصد تهيه بليط هواپيماي اندونزي و سفر به اين كشور را دارند مي توانند ارز خود را در اين كشور تعويض كنند.

درباره كشور اندونزي

آب و هواي كشور اندونزي

براي كساني كه قصد تهيه بليط هواپيماي اندونزي را دارند، داشتن اطلاعاتي درباره شرايط آب و هوايي اين كشور مي تواند قابل اهميت باشد. اين كشور به طور كلي داراي آب و هواي گرم و استوايي يا به عبارتي گرم و خشك است. كساني كه به اين كشور سفر مي كنند بايد بدانند كه در كشور اندونزي تغييرات فصل، زياد محسوس نيست و در طول سال غالباً هوا گرم و شرجي بوده و گاهاً با باران هايي همراه است. به طور كلي در اين كشور شاهد دو فصل خواهيد بود:

 • فصل خشك كه از اوايل آوريل تا اكتبر است.
 • فصل باراني كه از نوامبر تا مارس ادامه مي يابد.

بارش باران در فصل هاي موسمي اين كشور باعث شده كه اكثر مردم به شغل كشاورزي روي بياورند.

بهترين زمان سفر به اندونزي

اگر قصد سفر به اندونزي و تهيه بليط اندونزي را داريد بايد اطلاعاتي در رابطه با اين كشور نيز داشته باشيد كه در سفر به شما كمك كند. كساني كه قصد دارند براي تفريح يا گردشگري به اين كشور سفر كنند بايد بدانند كه بهترين زمان براي سفر به اندونزي در فصل خشك سال يعني بين ماه هاي ژوئن تا سپتامبر است. بنابراين اگر شرايط آب و هوايي در تهيه بليط هواپيماي اندونزي براي شما اهميت دارد حتماً به اين اطلاعات در زمان رزرو بليط هواپيماي اندونزي توجه كنيد.

اطلاعات پرواز و فرودگاه هاي اندونزي

يكي از فرودگاه هاي بين المللي اندونزي فرودگاه سوئكارنو-هتا است. اين فرودگاه كه در شهر جاكارتا پايتخت كشور اندونزي قرار دارد، يكي از شلوغ ترين و پر رفت و آمدترين فرودگاه هاي اين كشور است كه هر روز ميزبان مسافران زيادي از سراسر دنيا است.

مدارك مورد نياز براي رزرو بليط هواپيماي اندونزي

همانطور كه مي دانيد براي سفرهاي خارجي از جمله سفر به اندونزي ديگر نمي توان به راحتي سفرهاي داخلي عمل كرد. در اين سفرها به مدارك معتبري نياز است كه هر فرد قبل از رزرو بليط اندونزي بايد اين مراحل و اقدامات قانوني را انجام دهد تا در زمان پرواز در فرودگاه با مشكلي مواجه نشود. اول اينكه بايد بدانيد همراه داشتن كارت شناسايي معتبر و بليط هواپيما در فرودگاه براي هر شخص الزامي است. در كنار اين مدارك شما بايد براي سفر به اندونزي گذرنامه معتبر هم همراه داشته باشيد. اين گذرنامه بايد حداقل 6 ماه تا پايان اعتبار آن باقي مانده باشد تا شما بتوانيد بوسيله آن به اندونزي سفر كنيد.

يكي ديگر از مدارك مورد نياز براي سفر به اندونزي، داشتن ويزاي اين كشور است كه براي تهيه ويزا بايد به سفارت خانه كشور مورد نظر مراجعه كرده و مراحل مربوط به درخواست ويزا را انجام دهيد. دقت كنيد كه در برخي موارد تهيه ويزا ممكن است وقت زيادي از شما بگيرد. بنابراين حداقل يك ماه قبل از سفر خود براي دريافت ويزا اقدام كنيد. براي پروازهاي خارجي سعي كنيد حداقل 2 تا 3 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه مورد نظر حضور پيدا كنيد تا كارهاي مربوط به تهيه بليط انجام شود. مخصوصاً كساني كه بار دارند بايد بدانند كه كانتر فرودگاه معمولاً 1 ساعت قبل از پرواز بسته مي شود. بنابراين از قبل براي كارهاي فرودگاه و تهيه بليط هواپيماي اندونزي برنامه ريزي كنيد تا در فرودگاه با مشكلي مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز براي رزرو بليط هواپيماي اندونزي

معرفي شركت هاي هواپيمايي جهت خريد بليط اندونزي

همانطور كه مي دانيد در ايران شركت هاي هواپيمايي مختلفي وجود دارند كه در شهرهاي مختلف در حال فعاليت هستند. كساني كه قصد تهيه بليط هواپيماي اندونزي را دارند و نوع ايرلاين ارائه دهنده پرواز براي آن ها اهميت دارد، بايد بدانند كه در حال حاضر شركت هاي هواپيمايي مختلفي مانند اير آسيا، قشم اير، هواپيمايي الاتحاد، امارات، تركيش، قطر و عمان اير براي سفر به اين كشور در حال فعاليت هستند. همانطور كه مي دانيد ايرلاين هاي مختلف خدمات متفاوتي را به مسافران خود ارائه مي دهند و همين عامل تأثير زيادي بر روي قيمت بليط اندونزي دارد. شما مي توانيد در زمان تهيه بليط هواپيما اندونزي از ايرلاين مورد نظر خود براي پرواز به اين شهر استفاده كنيد و از مزايايي كه اين ايرلاين در اختيار شما قرار مي دهد بهره مند شويد.

انواع بليط هواپيماي اندونزي

همانطور كه مي دانيد بليط ها به طور كلي به چند دسته تقسيم مي شوند. ما در اين قسمت به معرفي دو دسته از معروف ترين و پركاربردترين بليط ها يعني  بليط هاي سيستمي و بليط هاي چارتري يا همان لحظه آخري مي پردازيم. ما در اين قسمت قصد داريم شما را با اين دو نوع بليط آشنا كنيم تا در زمان رزرو بليط اندونزي با آگاهي بيشتري بليط اندونزي خود را انتخاب كنيد.

بليط هواپيماي اندونزي (سيستمي)

يكي از پركاربردترين بليط هايي كه امروزه در دسترس مردم قرار گرفته است، بليط هاي سيستمي هستند. اگر شما هم قصد تهيه بليط هواپيماي اندونزي از نوع سيستمي را داريد بايد با قوانين مربوط به اين نوع بليط آشنا شويد. بليط هاي سيستمي يك دسته از بليط هاي مورد استفاده در آژانس هاي هواپيمايي هستند كه توسط شركت هاي هوايي صادر مي شوند. نكته اي كه بايد بدانيد اين است كه نرخ اين بليط ها تحت هيچ شرايطي تغيير نمي كند. يعني شما بليط اندونزي از نوع سيستمي را به هر طريقي كه تهيه كنيد قيمت آن يكسان است. بليط هاي سيستمي قابل استرداد هستند و مي توانيد در زمان هاي مختلفي قبل از پرواز آن را كنسل كنيد. البته مقداري از هزينه بليط بابت جريمه از حساب شما كم شده و باقي به حساب شما بازگردانده مي شود. يكي از راه هاي تهيه بليط هواپيماي اندونزي استفاده از بليط هاي سيستمي است.

مزاياي بليط سيستمي اندونزي

بليط هاي سيستمي داراي مزايايي است كه باعث محبوبيت آن در بين انواع بليط هاي موجود مي شود. برخي از مزاياي بليط هاي سيستمي شامل موارد زير هستند:

 • شما مي توانيد بليط هاي سيستمي را در فاصله هاي طولاني از زمان پرواز رزرو كنيد.
 • اين بليط ها قابل كنسل كردن هستند.
 • بليط هاي سيستمي براي خردسالان در محدوده سني بين 2 تا 12 سال به صورت نيم بها هستند.
 • در بليط هاي سيستمي تنوع ايرلاين بيشتري براي شما در نظر گرفته مي شود.

بليط هواپيماي اندونزي (سيستمي)

بليط هواپيماي اندونزي (چارتري)

يكي ديگر از پرفروش ترين بليط هاي موجود در آژانس هاي هواپيمايي بليط هاي چارتري هستند. شما مي توانيد براي تهيه بليط هواپيماي اندونزي از بليط هاي چارتري استفاده كنيد. البته اين بليط ها هم قوانين مربوط به خود را دارند كه بايد قبل از رزرو بليط اندونزي به اين قوانين دقت شود.

بليط هاي چارتري به بليط هاي لحظه آخري هم معروف اند و علت محبوبيت آن ها قيمت مناسبي است كه دارند. دليل اصلي ارزان بودن بليط هاي چارتري اين است كه اين بليط ها در زمان هايي نزديك به زمان پرواز به فروش مي رسند. چارتر كننده، اين بليط ها را با قيمتي پايين تر از قيمت اصلي به مسافران عرضه مي كند. اگر شما هم قصد تهيه بليط هواپيماي اندونزي از نوع چارتري را داريد بايد در زمان هاي مختلف سايت ها را چك كنيد تا بليط اندونزي از نوع چارتري آن هم با قيمت مناسب پيدا كنيد. البته لازم به ذكر است كه بليط هاي چارتري به همان اندازه كه ارزان هستند، داراي محدوديت هايي هم هستند كه شخص خريدار بايد از اين محدوديت ها اطلاع داشته باشد. يكي از اين محدوديت ها اين است كه بليط هاي چارتري قابل استرداد نيستند.

مزاياي بليط چارتري اندونزي

در بخش قبلي گفتيم كه بليط چارتري اندونزي داراي محدوديت هايي است. البته اين نوع بليط اندونزي مزايايي هم دارد كه اين مزايا باعث پرفروش بودن و محبوبيت اين بليط ها در بين مردم شده است. يكي از مزاياي بليط هاي چارتري اين است كه با قيمتي كمتر از بليط هاي سيستمي به مسافران عرضه مي شوند. بنابراين كساني كه زمان كافي براي سفر به اندونزي دارند و در رابطه با تهيه بليط هواپيماي اندونزي محدوديتي ندارند، مي توانند در زمان هاي مختلف بليط هاي چارتري اين كشور را بررسي كنند تا بتوانند بهترين بليط را براي سفر خود تهيه كنند. يكي ديگر از مزاياي بليط هاي چارتري اين است كه در فصل هاي پر رفت و آمد كه بليط هاي سيستمي زود به فروش مي رسند، شما مي توانيد از بليط هاي چارتري براي تهيه بليط هواپيما اندونزي استفاده كنيد. هرچند ممكن است در اين شرايط بليط ها با قيمت بالاتري به فروش برسند.

قيمت بليط هواپيماي اندونزي

درباره قيمت بليط هواپيماي اندونزي نمي توان عدد دقيقي گفت زيرا قيمت اين بليط ها به موارد زيادي بستگي دارد. به عنوان مثال قيمت بليط اندونزي به مسير مورد نظر بستگي دارد زيرا براي سفر به اندونزي پروازها از مسيرهاي مختلفي انجام مي شوند. اينكه پرواز مورد نظر شما در كشوري توقف كند و دوباره به پرواز ادامه دهد يا اينكه پرواز مستقيم باشد، باعث تغيير قيمت بليط هواپيماي اندونزي مي شود. يكي ديگر از عواملي كه بر روي قيمت بليط اندونزي تأثير دارد فصلي است كه شما در آن بليط را تهيه مي كنيد. قيمت بليط هواپيما اندونزي در فصل هاي مختلف متفاوت است و در فصل هاي خوش آب و هوا كه مسافران بيشتري قصد تهيه بليط را دارند ممكن است قيمت بليط ها با كمي افزايش به مسافران عرضه شود.

قيمت بليط هواپيماي اندونزي

نكاتي در مورد سفر به اندونزي

بعد از خريد بليط هواپيماي اندونزي بايد اطلاعاتي در رابطه با سفر به اندونزي را مد نظر خود قرار دهيد. اين اطلاعات مي تواند در طول سفر شما به اندونزي مورد استفاده قرار گيرند. برخي از اين اطلاعات به شرح زير هستند:

 • براي ورود به كشور اندونزي بايد پاسپورت و ويزاي ۳۰ روزه به همراه داشته باشيد.
 • شما مي توانيد براي جا به جايي در شهرهاي اندونزي از اتومبيل ها استفاده كنيد.
 • مي توانيد در اين كشور موتور كرايه كرده و از جاده هاي پر از دست انداز آن ديدن كنيد.
 • هزينه هاي زندگي در اين كشور ارزان است. شما مي توانيد در رستوران هاي كوچك با قيمتي مناسب وعده هاي غذايي خود را تهيه كنيد. براي اقامت در اين كشور هم مي توانيد در هتل هاي معمولي آن اقامت كنيد. هتل هاي معمولي تا قيمت شبي 30 هزار تومان و هتل هاي مجلل تا شبي 250 هزار تومان براي شما در دسترس هستند.
 • قبل از سفر به كشور اندونزي حتماً واكسن مالاريا را بزنيد. در رودخانه هاي اين كشور شنا نكنيد. آب را حتماً به صورت جوشيده استفاده كنيد. استفاده از كرم ضد آفتاب در مواقعي كه بيرون مي رويد ضرورت دارد.

جاذبه هاي ديدني و گردشگري اندونزي

اندونزي داراي جاذبه هاي گردشگري زيادي است كه هر ساله افراد زيادي براي بازديد از آن به اين كشور سفر مي كنند. اگر شما هم قصد تهيه بليط هواپيماي اندونزي و سفر به اين كشور را داريد بهتر است با برخي جاذبه هاي آن آشنا شويد

جزيره بالي اندونزي

يكي از معروف ترين جزيره ها در كشور اندونزي جزيره بالي است كه داراي طبيعت و مناظر بسيار شگفت انگيزي است. اين جزيره نسبت به ساير جزاير اين كشور كمي گران قيمت است. يكي از بهترين تجربه هاي موج سواري را در اين جزيره براي خود رقم بزنيد. در اين جزيره مي توانيد شاهد جاذبه هاي فرهنگي، عبادتگاه ها، جنگل ميمون ها و … باشيد.

جزيره بالي اندونزي

جزاير گيلي اندونزي

در اين جزيره عبور ماشين ممنوع است. كساني كه به ورزش هاي آبي علاقه دارند، مي توانند از اين منطقه ديدن كنند. در اين جزيره مي توانيد از كلاس هاي يوگا، غواصي و … بهره ببريد.

شهر جاكارتا

جاركارتا پايتخت اندونزي است. يك شهر شلوغ و بسيار پرتردد كه در آن رستوران ها و كافه هاي زيادي وجود دارد. شما در اين شهر مي توانيد از بناهاي تاريخي و معماري بي نظير آن ديدن كنيد.


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۵:۰۹ توسط:گردشگري موضوع:

بليط هواپيماي ايتاليا

بليط هواپيماي ايتاليا

اگر مي خواهيد بليط هواپيماي ايتاليا را خريداري نماييد و تعطيلات تان را در اين كشور زيبا سپري كنيد در ادامه مقاله ما را همراهي نماييد، در اين جا نكات لازم در خصوص رزرو و تهيه بليط نيز مورد بررسي قرار گرفته است كه مي توانيد از آن ها بهره مند شويد.

راهنماي سفر به كشور ايتاليا

اگر قصد تهيه بليط هواپيماي ايتاليا را داريد در ابتدا اين بخش را مطالعه نماييد، در اين جا توضيحات مختصري در خصوص اين كشور و زيبايي هايش ذكر شده است كه جالب توجه خواهد بود. اين كشور بناهاي تاريخي و باغ هاي بسياري را در خود جاي داده است، با ورود به آنجا نماي زيبايي از چند فرهنگي را مشاهده مي كنيد كه از مزيت هاي اصلي اين كشور محسوب مي شود. ايتاليا در بخش جنوبي قاره اروپا واقع شده و جزاير زيبايي را در خود جاي داده است، اگر قصد تهيه بليط هواپيما ايتاليا و سفر به اين كشور را داريد حتما از جزايرش نيز ديدن كنيد. مساحت آن حدودا 116 هزار مايل است و پايتختش رم است.

مونت بيانكو از برترين جاذبه هاي كشور ايتالياست كه به عنوان مرتفع ترين قله اروپا شناخته مي شود. در بخش بعد با فرودگاه هاي اين كشور و نحوه تهيه بليط آشنا مي شويد.

راهنماي سفر به ايتاليا

وضعيت آب و هوايي ايتاليا

آب وهواي اقيانوسي معتدل و نيمه گرمسيري مرطوب انواع متنوعي از آب و هواست كه در ايتاليا ديده مي شود. تابستان هاي اين كشور گرم و مرطوب و زمستان هايش سرد و مه آلود است.

بهترين زمان براي سفر به ايتاليا

ماه هاي آوريل و مه بهترين زمان براي تهيه بليط هواپيماي ايتاليا و سفر به اين كشور زيبا هستند، اين ماه ها با فصل بهار مصادف است و مي تواند روزهاي لذت بخشي را براي تان رقم بزند.

اطلاعات پرواز و فرودگاه كشور

هنگام تهيه بليط هواپيماي ايتاليا آگاهي از مقصدهاي هواپيمايي الزامي ست، به همين علت در اين بخش به معرفي فرودگاه هاي اين كشور مي پردازيم و توضيحاتي راجع به هر كدام ارائه مي دهيم. تعدادي از فرودگاه هاي ايتاليا عبارتند از:

 1. فرودگاهي با نام چمپينو كه در رم، پايتخت اين كشور واقع شده است و در ليست فرودگاه هاي بين المللي ايتاليا قرار دارد.
 2. فرودگاه لينيت كه در شهر ميلان واقع شده است.
 3. فرودگاه ميلانو مالپنسا كه اين فرودگاه نيز در ميلان واقع شده است و در ليست فرودگاه هاي بين المللي اين كشور جاي گرفته است.
 4. فرودگاه لئوناردو داوينچي كه در شهر رم واقع شده است و در رده فرودگاه هاي بين المللي ايتاليا قرار دارد.
 5. فرودگاه مالپنزا كه در شهر ميلان واقع شده است و وسيع ترين فرودگاه اين شهر به شمار مي آيد.

در ادامه توضيحات مختصري راجع به هر كدام از فرودگاه هاي ذكر شده ارائه خواهيم داد، پس در ادامه نيز ما را همراهي نماييد.

فرودگاه چمپينو

چمپينو به عنوان دومين فرودگاه بين المللي شهر رم شناخته مي شود، اگر قصد تهيه بليط هواپيماي ايتاليا را داريد خوب است بدانيد كه اين فرودگاه مي تواند يكي از مقصدهاي پرواز شما باشد. قدمت اين فرودگاه به سال 1916 بازمي گردد و در رده قديمي ترين فرودگاه هاي جهان جاي گرفته است. خوب است بدانيد كه چمينو جزو مهم ترين فرودگاه هاي پايتخت ايتاليا محسوب مي شود و جايگاه دوم را در اين امر به خود اختصاص داده است. اگر مقصد سفر شما شهر رم است اين فرودگاه مي تواند محل ورود شما به كشور ايتاليا باشد. خوب است بدانيد كه قدمت چمينو بيش تر از فرودگاه اصلي شهر يعني لئوناردو داوينچي است و تا قبل از افتتاح فرودگاه ذكر شده همه عبور و مرورهاي هوايي رم از فرودگاه چمينو انجام مي شده است. در ادامه اطلاعات بيشتري در خصوص اين فرودگاه كسب خواهيد كرد.

پس از افتتاح فرودگاه لئوناردو داوينچي از ميزان اهميت فرودگاه چمينو كاسته شد و اكنون جايگاهي مناسب براي پروازهاي خصوصي و چارتري محسوب مي شود. ناگفته نماند كه سالانه جمعيت بسياري از اين فرودگاه براي رفت و آمدهاي خود استفاده مي كنند و همين موضوع شلوغي شديد اين مكان را به دنبال دارد. در ادامه به برخي از امكانات فرودگاه ذكر شده و مزيت هاي آن اشاره مي گردد.:

 1. امكان دسترسي به اينترنت رايگان براي همه مسافران
 2. شعبه اي از بانك رم كه اين امر ارائه خدمات مالي در اين مكان را ميسر كرده است.
 3. دفترهاي تبديل پول نيز خدمات مالي تبديل پول را به خوبي انجام مي دهند و از ساعت 8 تا 21 آماده خدمت رساني به مسافران هستند.
 4. چمينو فروشگاه ها، كافه ها و رستوران هاي بي نظيري را در خود جاي داده است كه مي توانيد از خدمات آن ها نيز بهره مند شويد.
 5. پاركينگ نيز از ديگر امكانات اين فرودگاه محسوب مي شود.

اطلاعات پرواز و فرودگاه كشور

فرودگاه مالپنزا

فرودگاه مالپنزا نيز مي تواند از ديگر مقصدهاي بليط هواپيماي ايتاليا باشد، اين فرودگاه به عنوان وسيع ترين فرودگاه شهر ميلان شناخته مي شود كه در سال 2010 در رده شلوغ ترين فرودگاه هاي جهان جاي گرفت و رتبه 21 را در اين امر به خود اختصاص داد. مالپنزا در قسمت شمال غربي شهر واقع شده است و قبلا با نام فرودگاه شهر ميلان شناخته مي شده، اگر بخواهيد فرودگاه هاي كشور ايتاليا را بر اساس ترافيك هوايي شان دسته بندي كنيد مالپنزا جايگاه اول را كسب خواهد كرد.

فرودگاه ميلانو مالپنسا

اگر قصد تهيه بليط هواپيماي ايتاليا را داريد خوب است بدانيد كه فرودگاه ميلانو مالپنسا نيز مي تواند يكي از مقصدهاي پرواز شما باشد. در اين بخش توضيحاتي راجع به اين فرودگاه و امكاناتش ارائه مي دهيم پس ما را همچنان همراهي نماييد. اگر بخواهيد فرودگاه هاي كشور ايتاليا را بر اساس ميزان شلوغي رده بندي كنيد، ميلانو مالپسنا رتبه دوم را به خود اختصاص مي دهد. اين فرودگاه به عنوان مهم ترين فرودگاه در بخش شمالي كشور شناخته مي شود و نقش پررنگي در اقتصاد كشور ايفا مي كند. اگر بخواهيد به برترين مزيت فرودگاه ميلانو مالپنسا اشاره كنيد بايد از پايانه اختصاصي بار نام ببريد كه اين امكان در فرودگاه هاي ديگر ديده نمي شود. از امكانات فرودگاه ذكر شده مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 1. در دسترس بودن مترو، تاكسي و اتوبوس براي جايجايي.
 2. خدمات لازم براي تبديل ارز به همراه خدمات بانكي
 3. فروشگاه هايي با اجناس لوكس
 4. رستوران و كافه جهت صرف غذا يا نوشيدني
 5. بخشي ويژه براي كودكان

فرودگاه ميلانو مالپنسا از جمله فرودگاه هاي كشور ايتالياست كه به تهران پرواز مستقيم دارد، فاصله هوايي اين مكان تا تهران حدود 3700 كيلومتر است كه اگر بخواهيد بر اساس زمان بيان كنيد حدود 5 ساعت زمان نياز داريد تا به مقصد برسيد. بليط هواپيماي ايتاليا به مقصد فرودگاه ذكر شده توسط دو شركت هواپيمايي ايران اير و ماهان اير ارائه مي گردد و مبدا همه اين پروازها در ايران فرودگاه امام خميني ست.

فرودگاه لينيت

فرودگاه لينيت نيز از مقصدهاي بليط هواپيماي ايتاليا است كه در شهر ميلان واقع شده، اين فرودگاه تنها 7 كيلومتر با بخش مركزي شهر فاصله دارد. در سال 2017 اين فرودگاه به عنوان پر رفت و آمدترين فرودگاه واقع در منطقه شناخته شد كه اين امر با جابجايي حدود 9 ميليون نفر تحقق پذيرفت. ايرلاين آليتاليا اين فرودگاه را به عنوان يكي از قطب هاي اصلي فعاليت خود برگزيده است و تعدادي ديگر از ايرلاين هاي مشهور دنيا نيز همچون ايرفرانس، بريتيش  ايرويز و لوفت هانزا پروازهاي دائمي و منظمي در اين مكان داشته و همچنان نيز دارند. از امكانات جابجايي براي دسترسي به مركز شهر مي توان به مواردي چون تاكسي، امكان كرايه اتومبيل، قطار و ترانسفر خصوص اشاره كرد.

فرودگاه بين المللي لئوناردو داوينچي

همان طور كه مي دانيد فرودگاه لئوناردو داوينچي نيز از مقصدهاي بليط هواپيماي ايتاليا به شمار مي رود و در رده مهم ترين فرودگاه هاي كشور جاي گرفته است. قدمت اين فرودگاه به سال 1961 بازمي گردد و مراحل بازسازي آن نيز در بين سال هاي 1990 تا 2000 صورت گرفته است. فرودگاه ذكر شده از ديگر قطب هاي اصلي ايرلاين آليتاليا محسوب مي شود كه پروازهاي مستقيم از ايران را نيز عهده دار است. اين فرودگاه در بخش غربي شهر واقع شده است و راه هايي كه براي دسترسي به آن تعيبه شده اند عبارتند از: قطار، تاكسي و كرايه اتومبيل شخصي ، در ادامه اطلاعاتي راجع به پروازهاي در حال انجام ميان ايران و ايتاليا ارائه خواهيم داد.

مسافت هوايي اين فرودگاه تا تهران 3422 كيلومتر است كه براي پيمودن اين مسافت به 4 ساعت و 45 دقيقه زمان نياز داريد. آليتاليا و ايران اير از شركت هاي هواپيمايي هستند كه خدمت پرواز مستقيم به فرودگاه لئوناردو داوينچي را ارائه مي دهند، و ناگفته نماند كه مبدا همه اين پروازها در ايران فرودگاه امام خميني ست. در ادامه تصويري را مشاهده كنيد كه يك لانج براي افراد ناتوان را نشان مي دهد، اين مكان توسط ايرلاين آليتاليا مديريت مي شود اما امكان رزرو براي ديگر ايرلاين ها نيز فراهم است. اين بخش در ترمينال A طبقه اول واقع شده است و از مزاياي فرودگاه لئوناردو داوينچي مي باشد.

بهترين زمان رزرو بليط هواپيماي ايتاليا

در اين بخش بهترين زمان براي رزرو بليط هواپيماي ايتاليا را مورد بررسي قرار مي دهيم، قبل از آغاز اين بخش خوب است بدانيد كه اين زمان به سه بخش هفته، ماه و سال تقسيم مي گردد و بر اساس هر كدام توصيه هايي ذكر خواهد شد. به طور كل سعي كنيد بليط خود را در ايام كم مسافر تهيه كنيد چراكه اين امر سبب صرفه جويي در هزينه ها و پرداخت هزينه كمتر براي بليط خواهد شد. بر طبق اصول، دوشنبه ها زماني ست كه شركت ها در راستاي تضمين فروش هفته پيش روي خود تخفيف هاي شان را ارائه مي دهند و با شكل گرفتن يك فضاي رقابتي مي توانيد ارزان ترين بليط ها را در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه هر هفته مشاهده كنيد بنابراين سه شنبه و چهارشنبه مي تواند انتخاب مناسبي براي خريد بليط باشد. اگر مي خواهيد بهترين زمان در هر ماه را مد نظر قرار دهيد هفتم به بعد را انتخاب كنيد چرا كه اوايل و اواخر هر ماه جزو ايام پر مسافر محسوب مي شود.

به طور كل حتما از 14 روز قبل از تاريخ سفر اقدامات لازم براي رزرو بليط هواپيماي ايتاليا را انجام دهيد چرا كه با كاهش بليط ها به نسبت قيمت ها افزايش خواهند داشت و مجبور به پرداخت هزينه هاي بيشتري خواهيد شد. در دسته بندي سال نيز جولاي و مي بهترين زمان رزرو هستند چرا كه تمايل به سفر در اين ماه ها به شدت كاهش مي يابد.

نكاتي درباره رزرو بليط هواپيماي ايتاليا

مدارك لازم براي رزرو بليط هواپيماي ايتاليا

از مداركي كه بايد هنگام رزرو بليط هواپيما ايتاليا ارائه دهيد مي توان به پاسپورت اشاره كرد، پاسپورت فرد متقاضي بايد حداقل 6 ماه از اعتبارش باقي مانده باشد، اگر مايل به انجام مراحل ذكر شده به صورت اينترنتي هستيد حتما ايميل و رمز دوم كارت بانكي خود را نيز در دسترس داشته باشيد، چرا كه در صورت عدم وجود اين دو مراحل تحويل و پرداخت با مشكل مواجه مي گردد. البته ناگفته نماند كه اخذ ويزا براي آغاز سفر الزامي ست و هنگام سوار شدن به هواپيما بايد ويزاي خود را دريافت كرده باشيد.

معرفي شركت هاي هواپيمايي جهت خريد بليط هواپيما ايتاليا

براي تهيه بليط هواپيما ايتاليا بايد مقصد و شهر مورد نظر خود را انتخاب نماييد اما به طور كلي شركت هاي هواپيمايي آليتاليا، ايران اير و ماهان اير خدمات مرتبط با پرواز به ايتاليا را ارائه مي دهند كه شما مي توانيد بسته به شرايط و نكاتي كه مد نظر داريد يكي از آن ها را برگزينيد. ناگفته نماند كه با تهيه بليط هواپيماي ايتاليا از ايرلاين هاي ذكر شده مي توانيد پرواز مستقيم به سمت يكي از شهرهاي اين كشور داشته باشيد.

قيمت بليط هواپيماي ايتاليا در فصل هاي مختلف سال

قيمت بليط هواپيماي ايتاليا در فصل بهار

براي تهيه بليط هواپيما ايتاليا در فصل بهار خوب است بدانيد كه در اين ماه كشور ذكر شده آب و هواي فوق العاده اي دارد و هزينه ها نيز به نسبت ارزان است بنابراين مي توانيد با تهيه بليطي با قيمت مناسب سفري آرام و خوب را تجربه كنيد.

قيمت بليط هواپيماي ايتاليا در فصل تابستان

تابستان فصل پرگردشگري ست بنابراين قيمت بليط هواپيما ايتاليا در اين فصل بسيار افزايش مي يابد و در بالاترين سطح خود قرار مي گيرد.

قيمت بليط هواپيماي ايتاليا در فصل پاييز

بليط هواپيماي ايتاليا در فصل پاييز نيز قيمت مناسبي دارد بنابراين مي توانيد سفر به صرفه اي داشته باشيد البته ناگفته نماند كه در هفته مد سفرها افزايش مي يابد.

قيمت بليط هواپيماي ايتاليا در فصل زمستان

قيمت بليط هواپيماي ايتاليا در فصل زمستان در پايين ترين سطح خود قرار دارد و مي توانيد سفري ازران قيمت را تجربه كنيد.

قيمت بليط هواپيماي ايتاليا در فصل هاي مختلف سال

نكاتي درباره رزرو بليط هواپيما ايتاليا

هنگام خريد يا رزرو بليط هواپيماي ايتاليا نكاتي را مد نظر قرار دهيد تا سفري آرام و به صرفه پيش رو داشته باشيد. در اين بخش به ذكر نكات لازم مي پردازيم تا شما نيز از همه موارد آگاه شده و آن ها را به كار بگيريد. در اين ميان اولين نكته اي كه بايد مد نظر قرار دهيد مقصد اصلي سفر است، سعي كنيد فرودگاهي را انتخاب نماييد كه فاصله كم تري تا مقصد نهايي شما داشته باشد. نكته دوم انتخاب زمان مناسب براي رزرو يا خريد بليط است كه توجه به اين امر مي تواند بسياري از هزينه هاي سفر را كاهش دهد. كلاس پروازي تان را بر حسب بودجه تان معين كنيد و مطلع باشيد كه هر گونه تغيير در اطلاعات درج شده مي تواند موجب جريمه شود. در وارد كردن اطلاعات دقت كنيد تا در هنگام پرواز با مشكل مواجه نشويد.

نكاتي درباره اقامت در ايتاليا

در اين بخش نكاتي مهم در خصوص ايتاليا مطرح مي شود كه آگاهي از آن ها مي تواند سفرتان را لذت بخش تر كند:

 1. براي صرفه جويي در هزينه ها بايد خودتان آشپزي كنيد.
 2. از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده كنيد چرا كه تاكسي ها هزينه زيادي از شما دريافت مي كنند.
 3. مراكز ارزان را براي خريد انتخاب كنيد.
 4. تهيه كارت گردشگري مي تواند صرفه جويي در هزينه ها را به همراه داشته باشد.

برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۴:۱۶ توسط:گردشگري موضوع:
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
آمار
امروز : 1
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 71
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :

http://www.monoblog.ir/ads/fb4a1af661a1397ded95f0fe7a798f6b.gif

لینک های روزانه
لينكي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
چت باکس
صفحات
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ]